Activitats d'avaluacio i autoavaluació
programació de les aplicacions: Mari Bajo - Arcadi Cirera
 
Deures d'estiu
operativa amb naturals
series 1 191 194 197 200 --- --- --- ---
series 2 18.6 21.2 23.8 26.4 --- --- --- ---
series 3 --- --- 35 44 53 62 --- ---
operacions combinades 1 10 + 5 x 8
operacions combinades 2 2 + 5 x (6 + 10)
operacions combinades 3 18 x 11 + 17 x 14
operacions combinades 4 26 + 7 x( 11 - 156 : 13)
operacions combinades 5 ( 7 x 9 + 21 x 18) + (3 x 10 + 9 x 21)
operativa amb enters
operacions combinades 1 (3) + (-9) x (-4)
operacions combinades 2 8 - 7 x (4 + 2)
operacions combinades 3 (2) + (-4) x [(-7) + (4)]
operacions combinades 4 (-4) - (-1) x [(7) + (-5)]
operacions combinades 5 (-10) x (-5) + (-1) x (3)
operativa amb decimals
operacions combinades 1 (1.3) + (15.2) x [(13.8) + (12.7)]
operacions combinades 2 (7.2) + (10.5) x (4.3)
operacions combinades 3 0.9 + 2.9 x( 1.1 + 0.48 : 1.2)
operacions combinades 4 (7.1 + 2.4) x 9.1
operacions combinades 5 1.5 + 0.4 x (0.6 + 2.4)
m.c.m i m.c.d
divisors
m.c.m i m.c.d de dos nombres
m.c.m i m.c.d de tres nombres
productes i potències
productes i potències 1
geometria
Àrees i perímetres
Àrea i perímetre d'un rectangle Àrea i perímetre d'un rectangle amb decimals
Àrea d'un triangle
Àrea d'un paral·lelogram Àrea d'un rombe
Àrea d'un trapeci rectangle Àrea d'un trapeci isòsceles
Longitud de la circumferència i àrea del cercle  
Longitud i àrea d'un sector circular (dades: radi i angle) Amplitud i àrea d'un sector circular (dades: radi i longitud)
Circumferència - radi cercle - radi
Perímetre i àrea d'un polígon regular Perímetre i àrea d'un polígon irregular
     
Aplicació del teorema de Pitàgores  
Diagonal d'un quadrat (dada: costat) Costat d'un quadrat (dada: diagonal)
Diagonal d'un rectangle (dades: costats)  
Triangle isòsceles (dades:base i altura) Triangle isòsceles (base i costat)
Paral.lelogram (dades: base i altura) Polígons
Radi - corda d'un sector circular  
Trapeci rectangle (àrea i perímetre) Trapeci isòsceles (àrea i perímetre)
Rombe (àrea i perímetre) Rombe, càlcul de l'àrea (costat i diagonal)
  Prova d'aplicaciions del teorema de Pitègores (24-03-09)  
Reduccions i ampliacions d'una imatge
Reducció d'una imatge Reducció de les dues dimensions d'una imatge
Ampliació d'una imatge Ampliació de les dues dimensions d'una imatge
     
Operativa amb angles
Suma de dos angles Resta de dos angles
Producte d'un nombre per un angle Quocient d'un angle per un nombre
Voltes complertes i angle final en graus Angle complementari
Angle suplementari o adjacent  
generador de deures personalitzats de geometria
Generador d'enuciats d'operativa amb angles
Generador figures 1
Generador figures 2
Generador de triangles
Generador de diagonals
Generador d'àrees i perímetres (I)
Generador d'àrees i perímetres (II)
Generador aplicacions del Teorema de Pitàgores
malles
malla en un rectangle 1.
malla en un rectangle 2.
ordenar nombres
naturals - creixent 75, 70, 1, -3, -69 i -61
naturals - decreixent 143, 181, 184, 43, 192 i 180
naturals - creixent i decreixent
decimals 1 3.28, 18.067, 4.518, 11.471, 10.596 i 16.3
decimals 2 1.93, 0.2, 1.2, 0.8, 1.8 i 0.62
decimals creixent 1
decimals creixent 2
decimals decreixent 1
decimals decreixent 2
enters creixent
enters decreixent
enters
generador de deures personalitzats
Generador per a situar nombres en una escala
 
proporcionalitat i fraccions
  activitats proposades pels alumnes/a del CAP de matemàtiques UAB (2005 - 2006)
  Bernat Calpe - Raquel Clavell - David Freixes - Marcos Rodríguez - Àlex Ruiz
Dossier "Proporcions ampliacions i escales"

Raquel Clavell
David Freixes

Dossier "Fraccions equivalents i simplificació de fraccions" Bernat Calpe
Prova final de l'activitat  
Repàs operacions amb fraccions David Freixes
Exercicis de recuperació Raquel Clavell
Fotos de les sessions  
   
Ordenar fraccions 1 (naturals) Marcos Rodríguez
Ordenar fraccions 1 (naturals) Marcos Rodríguez
Ordenar fraccions 1 (naturals) Marcos Rodríguez
Ordenar fraccions 4 (enters) Marcos Rodríguez
Ordenar fraccions 5 (enters) Marcos Rodríguez
Percentatges Marcos Rodríguez
 
fraccions i percentatges 1
Compara 2 fraccions
Compara 2 fraccions amb temps
Factor percentatge
Fracció equivalent
Producte de 2 fraccions 18/8 x 9/5
Producte i quocient 6/2 x 48/6 : 48/6
Producte i resta 10/9 x 14/8 - 3/72
Producte i suma 48/2 x 6/4 + 36/15
Quocient 48/28 : 36/12
Resta 9/4 - 5/48
Simplifica 36/342 =
Suma de 2 fraccions 24/4 + 28/3
Suma de 3 fraccions 5/6 + 72/6 + 8/4
Suma i resta de fraccions 4/7 + 54/6 - 4/5
 
Problemes de percentatges i fraccions(deures)
La bateria de cuina ATENAS (dades) La bateria de cuina ATENAS (solucions)
6 de febrer: Ampliació d'una imatge_1 Ampliació d'una imatge_2
7 de febrer: Reducció d'una imtage_1 Reducció d'una imatge_2
8 de febrer: productes, quocients i operacions combinades amb fraccions
   
sistema mètric decimal
sistema mètric decimal (longitud) sistema mètric decimal UNITATS (longitud)
sistema mètric decimal (massa) sistema mètric decimal UNITATS (massa)
sistema mètric decimal (capacitat) sistema mètric decimal UNITATS (capacitat)
sistema mètric decimal (longitud - massa - capacitat) sistema mètric decimal UNITATS (longitud - massa - capacitat)
generador de deures personalitzats
sistema mètric
activitats proposades pels alumnes del CAP de matemàtiques UPC (2005 - 2006)
Dani Gómez
problemes sistema mètric decimal (massa)
problemes sistema mètric decimal (capacitat)
problemes sistema mètric decimal amb límit de temps (capacitat)
problemes sistema mètric decimal (longitud)
factors de conversió
sumes amb canvis d'unitats
temps en forma incomplexa
temps en forma complexa
unitats de superfície
unitats agràries
superfícies
generador de deures personalitzats
problemes de sistema mètric
fracció generatriu
fracció generatriu d'un nombre decimal
fracció generatriu d'un nombre decimal periòdic pur
fracció generatriu d'un nombre decimal periòdic mixte
Operativa bàsica
suma graduada resta graduada
suma graduada (esquema) resta graduada (esquema)
producte suma
completar producte completar suma
problemes  
taules de multiplicar  
operacions combinades 1 5 x 6 + 9 operacions combinades 2 5 x 6 - 9
operacions combinades 3 4 x 8 + 5 x 6 operacions combinades 4 8 x 3 - 2 x 4
Esquemes
esquemes 1 (8 + 5) - (8 + 2) esquemes 2 (8 x 8) - (7 X 2)
esquemes 3 (7 x 4) + (7 x 9) esquemes 4 (77 + 61) - (45 + 14)
esquemes 5 ( 8 + 5) + (8 + 2) esquemes 6 (6 + 8) + (9 + Ø) = 28
esquemes 7 (Ø + 6) + (4 + Ø ) = 20 esquemes 8 (Ø - Ø) = Ø
esquemes 9 ((Ø + 87) - (19 + Ø) = 124) esquemes 10 (79 + Ø) - (46 + Ø) = 23
  esquemes 11 (7x Ø)-(3 x Ø) = 28 - Ø = 10 esquemes 12 (Ø x 7) - (5 x Ø) = 35 - 5 = Ø
generadors curs 2007 - 2008
Generador aritmètica  
Generador potències de 10  
Preàlgebra/Ge0metria
Generador de figures equivalents. Perímetre/àrea (1) Generador de figures equivalents. Perímetre/àrea (2)
Generador de figures equivalents amb triangles FULL D'AUTOREGULACIÓ
Combinatòria
Banderes de 2 colors Banderes de 3 colors Arrcades de 2 colors Arracades de 3 colors
 
Competències bàsiques (activitats basades en el ítems alliberats de les proves PISA 2003
prova deures d'estiu IM  
Sabates Monopatí Ping pong

El fuster
Aplicació de suport

Robatoris Pizzes
Canvis Exportacions Exàmen de ciències Prestatgeries Escala Caminant
Caramels de colors Crei¡xent Cubs Daus 1 Daus 2 Contrueix els teus daus i numera les cares:

CUB I TETRAEDRE OCTAEDRE
DODECAEDRE ICOSAEDRE
Esquema d'escala Exàmen de ciències Fira Puntuacions exàmen Robatoris Sistema de prèstec
Suport al president Granges i ous Terratrèmol Eleccions Rebaixes
Aplicació de suport
Ciutats, escales i distències
Aplicació de suport

El Xat
Aplicació de suport
Per imprimir

El buscamines Coleccions El millor cotxe L'abella caçaparaules Els camins de la formiga

Contenidors 1
Contenidors 2

Correspondències Disseny amb ordinador Programació d'una carrera Suport al president Ofertes
Anar al cine Caminant Campament Congelador Creixent Disseny
Energia necessaria Escombreries Exportacions Nivells CO2 Prèstec Puntuacions exàmen
Sistema de rec Terratrèmol Vacances Vol espacial Pavimentar una sala Targetes de transport
(Josep, Neus, Laura)
Camins i triangle de Pascal          
 
Construccions amb Geogebra
Triangle equilàter Triangle isòscel·les Triangle escalè Quadrat Rectangle Triangle rectangle. catets
Triangle rectangle, catet - hipotenusa Baricentre d'un triangle Ortocentre d'un triangle

Circumcentre d'un triangle

Incentre d'un triangle Triangle-parelel·logram (àrea)
Suma dels angles d'un triangle Àrea d'un triangle (comprovació) Àrea d'un paral·lelogram Àrea d'un paral·logram (2) Àrea d'un paral·logram (comprovació) Àrae d'un paral·logram2 (comprovació)
Àrea d'un rombe Àrea d'un pentàgon regular Àrea romboide (comprovació) LA PROPORCIÓ ÀURIA
(CAP 2008: Luara/Neus/Josep)
Fitxa
Activitat de geogebra

MAPES, PLÀNOLS I ESCALES
(CAP 2008: Luara/Neus/Josep)

Mapa d'Esaprreguera
  Teorema de Pitàgores Rectangle i quadrat equivalent Triangle i rectangle equivalent Triangle rectangle i quadrat equivalents Quadrilàter i triangle equivalent Mapa d'una excursió
  Hamburg Esplugues        
 
Autònoma 8 de gener de 2008 Equacions de pimer grau Preparant el viatge (dossier)

Projectes de competències
Neus, Josep i Laura CAP 2009


La habitación de Fermat, acertijo 1

La habitación de Fermat, acertijo 2
La habitación de Fermat, acertijo 3
La habitación de Fermat, acertijo 4
La habitación de Fermat, acertijo 5
La habitación de Fermat, acertijo 6
La habitación de Fermat, acertijo 7


Diofanto.
Problema sobre su edad
Indiana Jones.
En busca del arca perdida
La jungal de cristal
acertijo 2
Donald en el pais de las matemáticas (1/6)
Donald en el pais de las matemáticas (2/6)
Donald en el pais de las matemáticas (3/6)
Donald en el pais de las matemáticas (4/6)
Donald en el pais de las matemáticas (5/6)
Donald en el pais de las matemáticas (6/6) Universo matemático (1)
Sistemas de numeración
Universo matemático (2)
Sistemas de numeración
Universo matemático (3)
Sistemas de numeración
Fermat (1)
Fermat (2)
Fermat (3)
Fibonacci (1)
Fibonacci (2)
Número aúreo (1)
Número aúreo (2)
Pitágoras (1)
Pitágoras (2)
   
Pitágoras (3)
Mujeres matemáticas (1) Mujeres matemáticas (2) Mujeres matemáticas (3) Equinocci de primaver