VS, MARE DE DU DEL MONT


Vs, Mare de Du del Mont,
gireu-vos tota rodona:
veureu la Plana de Vic,
la meitat de Barcelona.
Can popular