L'OSONA

La terra

Els fenòmens atmosfèrics
  • La neu: 28 de febrer de 1937, Marià Manent
  • La boira: Laura a la ciutat dels sants, Miquel Llor

Els homes
Els homes
La llegenda: Joan de Serrallonga