A LES COMARQUES DEL LLUÇANÈS...
A les comarques del Lluçanès, del Berguedà i Ripollès, acostumen fer anar a estiuejar les ovelles a les alteroses i fresques muntanyes dites de Rus, Pla d'Anyela, Comabella o sia la muntanya de Bagà, El Pavorde (abans propietat del rector o Pavorde de la Pobla de Lillet), Pardinella de Gabarrós, Cal Cabanes de Gabarrós, Clots de Maians, Bac del Palós i Pardinella de Gombreny.

En algunes d'aqueixes muntanyes com a Rues, Pla d'Anyella i Comabela, s'hi fan grans ramades, unes quatre mil ovelles, poc més o menys, a cada una.

El temps de pujar les ovelles a muntanya, és pels volts de Sant Pere i el de baixar-ne, a mig setembre.

En les fires de Les Quaranta Hores a Ripoll, de Quaresma a Berga, per la Mare de Déu de Març i també per la Gala d'Alpens, que és el penúltim diumenge de maig, hi compareixen els propietaris i els arrendadors de les muntanyes (en realitat són arrendataris o sia els quins les tenen en arrendament, però sempre els diuen els arrendadors) i també hi acudeixen els pagesos, amos i masovers de les cases que tenen ramat i els pastors, que si no hi ha llurs amos, ells els representen i conllonguen les ovelles, o sia, que queden entesos pel nombre de caps que cada casa hi farà anar i pel dia d'entrar les ramades en llurs respectives muntanyes.

També s'hi determina els pastors que tindran d'anar a cada muntanya, doncs no totes les cases que tenen ramat el poden fer anar amb son pastor a muntanya, perquè a l'estiu les ovelles no necessiten tanta cura com a l'hivern que és l'època de la cria i per això a l'estiu molts pastors, o bé es queden per mossos a la mateixa casa, o bé es busquen altra feina. (...)

Quant és arribat el temps d'anar a muntanya i estant ja convinguda la data d'entrar-hi, un parell de dies abans es reuneixen els ramats en llocs determinats, barrejant les ovelles per emprendre la marxa seguint els camins ramaders. Els del Lluçanès es reuneixen a l'Hostal del Vilar i alguns a Coll de Soler, i els ramats de les cases de més amunt, a la Collada del Forn i al Pujol de Llentes. Els de Ripollès i Gombreny a l'Espluga, però els que van a Comabella o muntanya de Bagà, es reuneixen a Sant Jaume de Frontanyà o a La Pobla de Lillet.

Els del Berguedà, si van a Comabella, el lloc de reunió és Bagà, però si van a Rus o a Pla d'Anyella es reuneixen a La Pobla de Lillet i els d'aquestes contrades, com que ja saben el dia que pugen els ramats i la muntanya on van, els esperen a pas, generalment també en llocs determinats, per a juntar-hi els seus.Salvador Vilarrassa i Vall