Materials i recursos per a l'Educació Especial i les necessitats educatives especials

Pàgina Inicial SATI DNEE T. Ebre Form. TIC mares i pares Curs: Informàtica i nee Assessorm. Mar.Domingo
Materials Ed. Especial Sessions Tècn. Riumar Pàg web CEIP Riumar Altres  

Models de documents per a l'educació especial

 
Document
Descripció
Autors / origen
Entrevistes
Entrevista Protocol d'entrevista amb els pares per recollir dades importants per a l'educació especial. F.Bertomeu
Entrevista Protocol d'entrevista psicològica (Anamnesi) F.Bertomeu
Entrevista inicial Model per l'entrevista inicial amb les famílies dels alumnes amb nee a l'inici de l'escolarització EAP Terrassa
Consells i orientacions pares
Lleng oral Orientacions per a pares per tal d’afavorir un correcte desenvolupament de la parla i del llenguatge de l'alumne F.Bertomeu
Alguns consells Alguns consells de llenguatge oral, per a famílies amb alumnes a l'etapa infantil mjulia-EAP Terrassa
Traspàs Primària-Secundària
Model informe Informe psicopedagògic per a alumnes de 6è amb retard d'aprenentatge. mjulia-EAP Terrassa
Model informe

Model d'informe tutorial per a la transmissió individual informació dels alumnes a l'ESO

EAP Badia del Vallès
Model informe tutorial Model d'informe tutorial per a la transició dels alumnes a l'ESO per grup classe i individual EAP Terrassa
       
     

Webs i documents d'interès per atendre le NEE

 
Document
Descripció
Autors / origen
Documents
L’ordinador en la diversitat i les necessitats educatives especials Document on es detallen les utilitats de l'ordinador i el tipus de programari i maquinari a utilitzar segons la tipologia de les nee. SATI DNEE 5a. sessió 99/00
     
     
Presentacions
TIC_NEE Presentació feta per J. Fonoll que posa de relleu les possibilitats que té les TIC per atendre millor les nee. J.Fonoll
Alguns consells Presentació feta per J. Fonoll i basada en l'anterior que posa de relleu les possibilitats que té les TIC per atendre millor les nee. J.Fonoll
Recursos
Eines psicopedagògiques Aquesta web pretén facilitar als psicopedagogs i mestres d'educació especial i pedagogia terapèutica, el treball d'assessoramenti d'atenció a l'alumnat a través de documents recollits dels EAP pel que fa a orientacions psicopedagògiques per tal de socialitzar experiències i enriquir el bagatge comú. Podeu trobar orientacions útils, models de documents, criteris i procediments de treball, que us ajudin en la tasca diària. M.Julià
Weeb Aquesta pàgina és un recurs pels mestres i alumnes. Aquí hi podeu trobar diferents informacions, contactes i altres materials que podeu utilitzar  
Programari educatiu Ed. Especial Aquesta pàgina és un recurs pels mestres on hi trobareu el programari educatiu que pot ser d'utilitat per les nee classificat per tipologia.  

fbertome@xtec.net