Frederic Chordá

Foto:Massimo Piersanti

Barcelona (1953).

1975, Llicenciat en Filosofia i Lletres (Secció d'Història de l'Art).

1976, Catedràtic de Geografia i Història; destinat a l'IES Milà i Fontanals, de Barcelona.

1977, Diplôme Supérieur d'Études Françaises per la Universitat de Toulouse-Le Mirail (França).

1985, Doctor en Filosofia i Lletres (Secció d'Història de l'Art).

1986/7 Visiting Scholar al Department of Art Education de la Ohio State University (Columbus, Ohio, EE.UU.).

Des de 1996, Professor d'Història de l'Art a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra.

Activitat en Multimèdia i Informàtica Educativa:

Curs Edart per l’ensenyament de la Història de l’Art assistit per ordinador, 1986 (en castellà).

Documentalista i autor d’imatges al videodisc Artfuljourneys, Barcelona, 1992 (en anglès).

Autor del CD-ROM Velázquez al Prado (en català, 1993).

Moderador de Teledebats (Fòrum) al PIE:El Tres de Maig, de Goya i El Pavelló de Barcelona, de Mies Van der Rohe (1995/6).

Autor de videos: La Primavera, de Botticelli (1983), Les pintures de Sant Climent de Taüll (1985), Velàzquez, Painter of His Majesty (1986).

Premi del Ministeri d’Educació a la producció de videos didàctics, 1990.

Coordinador a Barcelona d’un grup Comenius (format per escoles de Barcelona, Lyon, França, i Eindhoven, Països Baixos) sobre L’Art dans la Ville Moderne (1998-2.000), que es fa mitjançant web.

Projectes d’investigació educativa:

La interdisciplinaritat a l’Educació Artística (1981/3).

Educació Artística i noves tecnologies, tesi doctoral (1983/5).

L’Educació Artística als Estats Units (1986/7).

Innovació Docent als Estudis d'Humanitats (1998-2000).

Publicacions específiques:

1.- Títol:Computer Programs to teach Art History.

Publicació:CENSUS-Computerization in the Art History.The Getty Trust, Los Angeles.

Data i lloc: 1984, Los Angeles, CA (EE. UU.).

2.- Títol: Perspectivas del video interactivo en la Educación de adultos.

Publicació: Herramientas, Revista de Formación para el empleo.Fondo de Promoción de Empleo de Construcción Naval.....

Data i lloc: 1988, Madrid-Barcelona.

3.- Títol: Perspectivas del videodisco interactivo en la Educación.

Publicació: Escuela Española, año L, núm. 3.018.

Data i lloc: Madrid, 27 de setembre de 1990.

4.- Títol: Computer Graphics for the Analysis of Visual Art: Las

Meninas, by Velázquez.

Publicació: LEONARDO, 24:5.

Data i lloc: 1991, Berkeley, California (EE.UU.).

5.- Títol: Estudiar un film en el aula: To Be or Not To Be (1942).

Publicació: FILMHISTORIA,II,1.

Data i lloc: Barcelona, 1992.

6.- Títol:Aprendiendo a Mirar el Arte

Editor: Diputación Provincial de Zaragoza i Diputación Foral de Aragón.

Data i lloc: 1994, Saragossa.

Activitat com a formador:

1.- Classe: Coordinador de l'Escola d'Estiu per a Professors de la Generalitat de Catalunya.

Centre: Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

Període d'exercici: 1980-1986.

2.- Classe: Coordinador del Grup de Treball d’Investigació de Formació Estètica.

Centre: ICE-UPC i Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

Període d'exercici: 1980-1986.

3.- Assignatura: Didàctica de la Geografia, de la Història i de la Història de l'Art.

Centre: Instituts de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, Universitat Autónoma de Barcelona, Servei de Formació i Perfeccionament del Professorat, MEC, etc...

Període: 1980-1999.

4.- Classe: Membre de la Comissió de Programes de Selectivitat d'Història de l'Art del Districte Universitari de Catalunya.

Centre: Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Període d'exercici: Curs 1989-1990.

5.- Classe: Sots-Coordinador d'Història de l'Art.

Centre: Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra.

Període d'exercici: 1990-1998.

Webs:

Guernica

El Palau de la Música

Fonaments de la Història de l'Art

Art del Renaixement

The Birth of Venus, by Botticelli

Coneixer l'Art