UNITAT 1          ELS TEXTOS LITERARIS        TEORIA

 

1.    Elements d'una narració literària   2.    La narració curta.
a. Definició de narració a. els contesEls contes els dividirem en tradicionals i literaris
b. L'argument i el tema b. llegendes i rondalles
c. L'autor i el narrador c. les frases fetes i refranysLes frases fetes no són ben bé una narració curta, però les englobem en aquest apartat per afinitat.
d. El punt de vista narratiu d. les auques i els còmics
e. L'espai i el temps    
f. L'estructura d'una narració    
g. El personatges    
h. El diàleg en el relat    

                        

                                         
                   
                   

1.    Elements d'una narració literària

    Una narració consta d'una sèrie d'elements i característiques que li donen un sentit com a unitat. A continuació en parlarem.

1a.    Definició de narració

    Una narració és un text on s'expliquen uns fets (narrador), reals o imaginaris, protagonitzats per uns personatges en un espai i temps determinats.

 

Tornar al principi de la pàgina

 

1b.    L'argument i el tema

L'argument És la successió de fets que conformen una història. És a dir, el resum de la història.
El temaExemples de temes: la soledat, l'amor, la violència contra immigrants... És la idea o suggerència que l'autor d'una narració ha volgut explicar o transmetre. Normalment s'enuncia mitjançant una paraula o frase.

 

1c.    L'autor i el narrador

L'autor És l'escriptor, la persona que inventa la història.
El narrador És el personatge de ficció que fa servir l'autor per transmetre la història.

 

1d.    El punt de vista narratiu

     El narrador pot explicar els aconteixements des de dos punts de vista:

El narrador en 3ª persona   No forma part dels fets que succeeixen. Els pronoms que s'utilitzen són ell, ella, ells i elles. Narrador Omniscient És aquell que ho sap tot dels personatges i de la història. Passat, present i futur dels protagonistes.
Narrador objectiu

Actúa com una càmera fotogràfica. Només explica el que veu i es manté al marge de la història.

El narrador en 1ª persona Forma part de la història. Els pronoms que s'utilitzen són jo i nosaltres. Narrador protagonista És el personatge protagonista principal de la història. Els fets que van passant a la història li succeeixen a ell.
Narrador testimoni És un altre personatge que actúa com a testimoni dels fets. En cap cas és el protagonista de la història.

Tornar al principi de la pàgina

 

1e. L'espai i el temps

    L'espai és el lloc, imaginari o real, on succeeixen els fets i actuen els personatges. El recurs bàsic utilitzat pel narrador per pintar els espais és la descripció. Aquesta pot ser:

Objectiva El narrador intenta descriure un lloc amb el màxim realisme possible. Allò que s'ha descrit sembla una fotografia.
Subjectiva Quan a la descripció, els sentiments i sensacions del narrador són visibles. El narrador transmet la seva pròpia visió del que descriu.

 

    En una narració podem trobar tres tipus de temps diferents:

Històric És la època en que es situa l'acció: segle XVII, XX, als anys 50, etc.
Narratiu És la durada de l'acció: 3 hores, 2 dies, 20 anys...
Verbal És el temps verbal que es fa servir en la narració.

Tornar al principi de la pàgina

 

1f.     L'estructura d'una narració

    És la forma com està organitzada i ordenada una narracióRecorda que una narració acostuma a tenir 3 parts: plantejament, nus i desenllaç.. Podem destacar tres tipus d'estructures:

Segons la distribució Estructura Externa És la forma en què apareix dividida una narració: capítols parts, etc.
Estructura Interna És la manera de distribuir els succesos al llarg de la història narrativa.
Segons el final Estructura oberta La història no es tanca amb un final que li doni sentit. El lector ha d'imaginar aquest final.
Estructura tancada La narració té un final i no admet continuació. El lector coneix perfectament com acaba la hª.
Segons l'ordreÉs l'ordre en què es narren els fets. Estructura lineal Els fets es desenvolupen seguint un ordre cronològic: plantejament,nus i desenllaç.
Estructura discontinua Es trenca l'ordre cronològic, sobretot per afegir escenes del passat en el present (flash back).

Tornar al principi de la pàgina

 

1g.    Els personatges

    Podem classificar als personatges segons dos paràmetres diferents:

Segons la funció Personatges principalsEls personatges principals es poden dividir en protagonistes i secundaris. Són els personatges sobre els que gira tota l'acció de la narració.
Personatges secundaris Són aquells que no són tan fonamentals per al desenvolupament de la història.
Personatges fugaços Són com pinzellades. Surten un moment a la història i després ja no tornen a sortir.
Segons la seva caracterització Personatges plans Són aquells en què el seu caràcter no evoluciona al llarg de la narració.
Personatges rodonsEls personatges de contes i els secundaris de les novel·les solen ser PLANS, mentre que els protagonistes solen ser RODONS. Es defineixen per la seva profunditat psicològica i perquè el seu caràcter és canviant al llarg de la història.

 

 

1h. El diàleg en el relat.

    El narrador introdueix el diàleg de dues formes:

L'estil directe El narrador reprodueix les paraules exactes d'un personatge. Normalment va entre guionets o cometes.Exemple: -Vine aquí, si us plau- va dir en Marc.
L'estil indirecte No es reprodueixen les pròpies paraules, sinó que el narrador les modifica per integrar-les en el relat. No s'utilitzen guionets o cometes.Exemple: En marc li va demanar que vingués allà.

 

Tornar al principi de la pàgina

 

2.La narració curta

        Una narració curta es diferencia d'una novel·la per la seva extensió, molt més llarga en aquesta última.

 

2a. Els contes: tradicionals i literaris

    El conte és un relat breu que narra fets ficticis. Podem distingir entre el conte tradicional i el literari.

Característiques generals del conte -Argument simple
-Molt pocs personatges
-Mínima acció però molt concentrada
-Estructura tradicionalIntroducció, nus i desenllaç
El conte tradicional Pertanyen a la memòria col·lectiva de la gent. Han surgit del poble i són d'autor anònim. S'han anat transmeten de generació en generació i modernament s'han recollit també en col·leccions escritesPer exemple, J. y V Grimm, H.C. Andersen i Ch. Perrault Les seves característiques són:
-Personatges força esquemàtics
Totalment bons o totalment dolents
-Repetició de principis i finals
-Temps indeterminat i espais poc descrits
-Moltes vegades presentes accions o situacions triplicades
El conte literari Són els contes escrits per autors coneguts i molt més moderns que els tradicionals. Es va començar a cultivar al segle XIXChejov i E.A.Poe (L'escarbat d'or i El gat negre).i al segle XX fins avui, és un gènere preferit de molts escriptors.

 

 

2b. Llegendes i rondalles

    Les llegendes i les rondalles són històries fantàstiques que surten de la tradició oral, és a dir, no tenen autor conegut.  Des del principi dels temps les persones s'han inventat històries per explicar-se el món. Tant les llegendes com les rondalles poden tenir elements reals.

    La diferència principal entre ambdues és que les rondalles estan especialment destinades a l'entreteniment dels infants, en canvi, la llegenda és una història per un públic més ampli. A Catalunya en tenim un grapat de llegendes i rondalles. Als exercicis t'he posat algunes a tall d'exemple.

 

2c. Les frases fetes i refranys

    Podríem definir frase feta o refrany com l'exposició en forma de sentència d'una idea, de la qual se'n desprèn una conclusió, ensenyament o norma de conducta.

    Els refranys i frases fetes surten de la tradició oral reflecteixen la forma de fer i de ser dels  pobles en una època determinada. Alguns tindrien validesa avui dia i d'altres serien caducs i retrògrades en el fons.

 

2d. Les auques i els còmics

    Podríem catalogar les auques i els còmics com aquelles narracions breus on s'utilitza la imatge per recolzar el text. Normalment les auques utilitza el vers i la rima i, en canvi, el còmic és més espontani.

    Els còmics poden utilitzar la narració i el diàleg entre els personatges o, com és el cas en l'exemple que t'he posat a la unitat 1, només la narració. També és molt general utilitzar onomatopeies als còmics, és a dir, recrear sons a través de la paraula.

    Les auques forces vegades recreen fets socials d'actualitat.

 

Tornar al principi de la pàginaTornem a l'índex