Autor: Ferran Garcia, professor de llengua i informàtica a l'ensenyament secundari. E-mail: ferrange@telepolis.com