CONTINGUTS

1.  Introducció: Objectius

2.  Formes d’aproximar l’àrea de trapezis mixtilinis

2.1  La regla del punt mig

2.2  Error màxim de la regla del punt mig

2.3  La regla dels trapezis

2.4  Error màxim de la regla dels trapezis

2.5  RESUMS

3.  EXERCICIS RESOLTS

4.  Definició general d’àrea d’un trapezi mixtilini

5.  Integral d’una funció en un interval

6.  Càlcul aproximat d’integrals definides

7.  EXERCICIS PROPOSATS

 


Si no podeu veure les escenes, instal·leu el software de Java.