Matèria:

Ampliació de Matemàtiques


Curs:

1r i 2n de Bachillerat

Modalitats:

Ciències de la Naturalesa i la Salut - Tecnologia

Llibre de text:

*Matemàtiques I
Apunts ICESD en Guia d'aprenentatge.

*Editorial: EDEBÈ

*Autors:

 

Anna Biosca
Maria J. Espinet
M. Joaquima Fandos
Martín Jimeno
Josep R. Oriol

Altres llibres d'interès:

Matemàtiques (Crèdits 1, 2, 3)  Editorial: McGrawHill. Autores: J. Besora, y otros

Cuadernos de actividades 1, 2, 3, 4 y 5, de Matemáticas. Editorial: McGrawHill.

Matemàtiques I (Bachillerato LOGSE)  Editorial: ANAYA. Autores: J. Colera y otros

Problemes de Selectivitat

Programació i
activitats quinzenals

Resum programa

 
Quincenes:
1, 2, 3,     5, 6, 7,    9,10  

 


  • Els alumnes y les alumnes matriculats en aquesta assignatura disposaran per al seu estudi d'una guia didàctica en la qual se suggereixen les activitats quinzenals a fer, és a dir, la matèria per estudiar i els exercicis i problemes que és convenient fer. En general, es donen orientacions sobre l'estudi de l'assignatura i s'explica el sistema d'avaluació i recuperació.
  • Si es vol, la guia es pot adquirir ja impresa a la copisteria MIRACLE (Passeig de St Joan, )

 


 
TREBALLS DE RECERCA PROPOSATS PEL PROFESSOR Francisco González

1:

PROGRESSIONS (Aritmètiques - Aritmètiques d'ordre superior - Geomètriques i aplicacions)

 

Has pensat mai en la possibilitat de calcular sumes dels tipus:

1+3+5+7+...+99,    1+9+25+49+...+99²,    1+3+3²+3³+...+3³³

En ocasions, sumes similars a aquestes tenen importants aplicacions pràctiques; per exemple, en el món financer.
Recomanat a qui hagi fet Matemàtiques de 1r, o Matemàtiques de BUP (Nivell: Iniciació-Mitjà)

2:

Desenvolupament de funcions en potències d'(x-a): Fórmula de Taylor i aplicacions.

 

Has pensat mai com es pot fer una taula de sinus i cosinus? Sabies que es pot fer expressant la funció sin(x) com a "polinomi d'infinits termes i agafant només els primers 3 ó 4 sumands" ? Sabies que aquesta mateixa tècnica es pot aplicar amb moltes altres funcions? Aquestes tècniques cauen dins d'allò que podries anomenar càlcul superior, el qual és molt important en carreres de Ciències i Enginyeria.
Es recomana a estudiants futurs de les carreres esmentades (Nivell: Superior)

3:

Paradoxes lògiques i matemàtiques.

  Has pensat mai qui afaitaria al barber d'un poble que afaités exactament als que no s'afaiten a si mateixos?
Has pensat mai que es poder fer, per exemple, 4 daus A, B, C, D de manera que, per guanyar, sigui millor l'A que el B, sigui millor el B que el C, el C millor que el D i el D millor que l'A ?
Es tracta de què tu mateix trobis divertiments lògics i matemàtics similars a aquests.
Recomanat a estudiants de qualsevol modalitat (Nivell: Iniciació-Mitjà)
4:
Grans matemàtics: Arquímedes.

 

 

Arquímedes fou un físic-matemàtic del segle III abans de Crist que va fer nombrosos descobriments en molt diversos camps: llei de la palanca, càlculs d'àrees i volums, teories sobre els miralls, etc.
Recomanat a estudiants de Ciències o Tecnologia interessats en la història i mètodes d'Arquímedes. (Nivell: Mitjà)

 

Inici de pàgina
  [Dades personals] [Matèries] [Curiostats] [Descàrregues] [Enllaços d'interès] [Humor, Cites,...]

Copyright (c) 2002 Francisco González Maján
fgonzal2@pie.xtec.es