Anterior


 
 
 
 


Cercadors generals
 
 
         


Org. educatius Observ. Més enllaços
Matemàtiques Observ. Més enllaços
  Ministeri d'Educació i Cultura.   Conté pàgines de matemàtiques fetes per professors/es i experiències d'aula. Molt interessant.
  Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.   Real Sociedad Matemática Española
  Universitat Nacional d'Educació a Distància. Depenent del Ministeri de Educació i Cultura.   Enllaços molt interessants (concursos, estudis de matemàtiques, publicacions, etc.)
  Universitat Oberta de Catalunya (Ensenyament a Distància)   Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM)
  Facultad de Matemàtiques. Conté un espai per a l'alumnat de secundària i batxillerat.   Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya.
  Dep.de Matemàtiques UAB   Problemes, software, jocs, enllaços, etc. En català.
  Dep.Matemàtica Aplicada I
Dep.Matemàtica Aplicada II
Dep.Matemàtica Aplicada III
  Gacetilla Matemática. Anècdotes, problemes, llibres, enllaços de matemàtiques,...
  Xarxa d'universitats de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra   Matemàtica recreativa, passatemps, ...
  El portal de los universitarios   www.xtec.es/~mgarc127 Pàgina molt bona sobre representació de gràfiques. Autor: Mario García González)
  L'adreça www.xtec.es/recursos/mates/ conté recursos de matemàtiques (Especialments interessants els enllaços ARMILAR i DESCARTES, aquest últim del Programa Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación y Cultura.) Enllaços amb les webs d'altres centres d'ensenyament secundari.   www.xtec.es/~jlagares/ Pàgina interessant que conté software de diferentes matèries (matemàtiques, física, música, etc)
  PAU Informació actualitzada sobre les PAAU (Catalunya). A l'adreça edu365.com es poden trobar els enunciats de Selectivitat de totes les matèries,   Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya. Pàgina de nivell universitari; amb alguns continguts, però, que poden interessar a estudiants de secundària. Propostes de" treballs de recerca"


[Dades personals] [Matèries] [Materials didàctics] [Curiostats] [Descàrregues] [Enllaços d'interès] [Humor, Cites,...]

Copyright (c) 2001 Francisco González Maján
fgonzalezmaj@uoc.edu