Descargas
 
MATEMÀTIQUES II (2n Batxillerat)
1   Geometria afí: Posicions relatives de rectes i plans a l'espai
2   Geometria euclídea
    2.1  Perpendicularitat
    2.2  Angles
    2.3  Distŗncies
3   Límits i continuïtat
    3.1  Introducció intuitiva al concepte de límit
    3.2  Propietats bàsiques sobre límits
    3.3  Mètodes per al càlcul de límits [Descarregar]
4   Derivades i aplicacions
    4.1  La derivada i la recta tangent (escena) (castellà)
    4.2  Derivada: Càlcul de derivades
    4.3  Representació gràfica d'una funció
    4.4  Problemes d'aplicació de màxims i mínims
     
AMPLIACIÓ DE MATEMÀTIQUES (1r i 2n Batxillerat)
1
  Estadística descriptiva: Mitjana i desviació tipus (escena) (castellà)
2
  Còniques (Fitxer PDF)
   
 • Elements de l'el.lipse i propietat curiosa
 • Construcció de l'el.lipse
 • Elements i equacions de la hipèrbola
 • Construcció de la hipérbola
 • Elements i equacions de la paràbola
 • Construcció de la paràbola i propietat curiosa
 • 3   Càlcul d'arees de trapezis mixtilinis (Fitxer PDF. Es necessitarà l'Acrobat Reader)
     
 • Regla del punt mig (escena)
 • Regla dels trapezis (escena)
 • 4   Sobre distribucions normals de probabilitat
     
 • Interpretació de les probabilitats p(Z<k) (escenes)
 • Aproximacions de la binomial a la normal
 • 5   Sobre inequacions d'una incògnita (Fitxer PDF. Es necessitarà l'Acrobat Reader)
  6   Sobre nombres complexos
     
 • Suma de nombres complexos (escena)
 • Producte de nombres complexos (escena)
 • Arrels enèsimes (escena)
 • Una aplicació geomètrica (escena) (castellà)
 •      
       

   

   

   

   

  [Dades personals] [Matèries] [Materials didŗctics] [Curiostats] [Descàrregues] [Enllaços d'interès] [Humor, Cites,...]


  Copyright (c) 2001 Francisco GonzŠlez MajŠn
  fgonzalezmaj@uoc.edu