EINES

 

Les feines a l'hort es poden efectuar amb diverses eines característiques, i cadascuna d'elles té una funció específica, amb la finalitat d'obtenir determinats resultats.A continuació hi ha una sèrie de fitxes amb les eines més utilitzades, la seva descripció i la seva utilitat, així com la seva imatge.

 


AIXADA
Eina formada per un ferro acerat que pot tenir diverses formes; acabat en un tall, més o menys ample, té un ull per on passa un manec d'uns 90 cm de llarg el qual forma un angle agut amb el ferro.
Serveix per diferents feines agrícoles: cavar, arrabassar, tallar, etc.

ARPELLOT
Eina semblant a una aixada, però molt més petita; té una fulla rectangular i dues puntes cap a l'altra part. Són unides a un mànec de fusta d'un 90 cm de llarg.
Serveix per cavar, llevar herbes, etc.

CARRETÓ
Carret petit amb una roda davant i dos braços al darrera per on s'empeny
Serveix per transportar coses.

CÀVEC
Espècie d'aixada amb la fulla de forma triangular, ampla de la part posterior i estreta de la part anterior, unida a un mànec de fusta.
Serveix per cavar, fer solcs, recs, etc.

FORCA
Eina formada per un mànec de fusta, relativament llarg, acabat per un extrem de ferro amb quatre o més puntes.
Serveix per alçar o regirar els adobs. A l'agricultura tradicional s'utilitza per ventar a l'era o apilar la palla o l'herba.

PALA
Eina formada per una làmina rectangular, o acabada en punta, de ferro adaptada a un mànec acabat en un ansa.
Serveix per recollir o remenar la terra, fems, compost, etc.

RAMPINS
Eina consistent en un mànec llarg que per un extrem du un travesser del qual surten diverses puntes. Pot ser de ferro o de fusta.
Serveix per arreplegar l'herba tallada, pedres, etc. També per aplanar la terra.

SENALLA
Recipient fet de goma o d'espart, més ample de boca que de fons, amb dues anses. Pot ser de diferents mides.
Serveix per transportar terra, fems, productes de la collita, etc.

XAPETA
Eina formada per una fulla rectangular de ferro que pot tenir diverses mides, amb un ull per on passa un mànec de fusta proporcionat a la mida de la fulla.
Serveix per cavar, entrecavar, sembrar, llevar herbes, regar, etc.

CULTIVADOR DE MÀ
Eina petita amb un mànec de fusta o plàstic que termina amb unes puntes amb forma de cinc dits doblegats.
Eina que serveix principalment per entrecavar la terra i trencar la costra que es fa al costat de les plantes.

DESPLANTADOR
Eina en forma de pala molt petita amb mànec de fusta o plàstic.
S'utilitza per treure el planter de la terra i poder transplantar-ho.

DESHERBADOR
Eina en forma de pala mol estreta amb mànec de fusta o plàstic.
Es fa servir per llevar les males herbes, principalment quan són al costat de les plantes.

PLANTADOR
Eina de fusta plàstic o ferro amb un mànec horitzontal i que acaba amb una punta arrodonida.
Serveix per fer furats petits al terra i poder ficar les plantes en el moment de la plantació.

MOTOCULTOR
Màquina amb motor que facilita les feines a l'hort. N'hi ha de molts tamanys i preus i, si l'hort té una extensió una mica gran, es pot dir que és molt necessari.
Es pot fer servir per llaurar la terra, deixar-la suau i fina, aplanar-la, fer recs i cavallons, i, fins i tot, recol·lectar diferents productes.

Principi pàgina

 

Bibliografia consultada e imatges:

-Fausto e Isa Gorini: El huerto. Ed. El Drac.

-EL PUNT: Agenda del pagès 2003.

-Dr. E. Schneider: La salud por la nutrición. Ed. Safeliz.