Google

LA MÀGIA DE LES COSES QUE S'ATREUEN

Quan parlem del magnetisme, sembla que sigui un efecte molt llunyà de nosaltres, que no el tocarem pas mai, si no és que agafem un imant i juguem amb ell. Però no és així, encara que sembli mentida, tenim els imants tan a prop, que si fossin llops ens haurien donat una mossegada.

La pregunta ve donada, i on són tots aquests imants que ens envolten?

Utilitzen l'efecte magnètic o electromagnètic tots aquells aparells que transformin un moviment en corrent elèctric i tots aquells que funcionen amb electricitat per a obtenir un moviment.

Això implica que tots els generadors elèctrics funcionen gràcies a l'efecte magnètic i que tots els motors elèctrics utilitzen imants per moure's.

Però també existeixen aparells que tenen imants o utilitzen l'efecte magnètic i no s'utilitzen per a cap dels dos arguments exposats anteriorment. Fins i tot podem assegurar que ens envolta de forma natural tot un camp magnètic, el terrestre, i que s'utilitza com a mitjà d'orientació.

Camp magnètic de la terra i diferència entre nord magnètic i terrestre.

 

EXERCICI

Fes una taula com la de sota, on quedi reflectida i ampliada la informació anterior.


Aparells que aporten moviment

Aparells que produeixen electricitat

Altres aparells que aprofiten el magnetisme

Magnetisme present de forma natural