EL COS HUMÀ
 
 
L'APARELL EXCRETOR (nivell 2)
1. L'APARELL EXCRETOR

a) Funció

La funció de l'aparell excretor és la d'eliminar les substàncies tòxiques del cos.

b) Constitució

L'aparell excretor està format per:

  • L'aparell urinari
  • La pell

2. L'APARELL URINARI

a) Funció

Els ronyons són dos òrgans que filtren la sang del cos.

b) Constitució

L'aparell urinari està format per:

  • els ronyons
  • la bufeta
  • la uretra
  • els urèters
Un ronyó

3. ELS ÒRGANS
a) Els ronyons
La sang arriba als ronyons amb les substàncies tòxiques per l'artèria renal.
Es forma l'orina, que és un líquid groc.
La sang neta surt per la vena renal.
b) La bufeta
La bufeta és un òrgan on s'acumula l'orina.

4. ELS CONDUCTES
a) La uretra
La uretra és un conducte per on s'expulsa l'orina.
b) Els urèters
Els urèters són uns conductes que porten l'orina fins a la bufeta.

5. ALTRES MITJANS D'EXCRECIÓ: LA PELL

Tenim pell a tot el cos. La pell ajuda els ronyons a eliminar el que el cos no necessita. La suor és un líquid format per aigua i sals.

Les parts del cos que produeixen més suor són: 

LES AIXELLES
EL CAP
LES MANS
ELS PEUS

6. SALUT, PREVENCIÓ I BONS HÀBITS
Tingues cura del teu aparell excretor: Què farem?
No retenir l'orina a la bufeta: fer pipi
Beure molta aigua
No menjar aliments gaire salats
Dutxar-se per mantenir la pell neta i eliminar la suor
Posar-se roba que transpiri