anterior index jaciments llista projecte qüestions següent

 GALENA GALENA Pb S  Grup: Sulfurs

Pes específic: 7,2 a 7,6
Joaquim Sanz

Duresa: 2,5 a 3
Exfoliació: Bona, cúbica.
Color: Gris plom Ratlla: Negra grisa
Lluïssor: metàl.lica
Cristal.lització: Cúbica o octaèdrica.
Aspecte: Cristalls cúbics de color gris plom.

Caraterístiques generals: Té un 87% de plom, i normalment petites quantitats d'altres metalls: zinc, antimoni, cadmi, plata i inclús or.
Jaciments: Bellmunt (Lleida), Prats de Molló (Vallespir), Rocabruna (Garrotxa), Mont-Ros (Pallars Jussà), Anglès (La Selva), Bellmunt de Priorat (Prioat)
Utilitats i aplicacions: Es feia servir per la fabricació de tuberies, material tipogràfic, així mateix serveix per fabricar pintures, vidres i vernissos i bateries.
   Fitxa original del Projecte


IES Pius Font i Quer de Manresa