anterior index jaciments llista projecte qüestions següent

 GOETHITA GOETHITA FeO OH  Grup: Hidròxids

Pes específic: 4,2
Joaquim Sanz

Duresa: 4-5,5
Exfoliació: Exf. Perfecte
Color: Marró fosc, negre Ratlla: Marr¢ clar ocre
Lluïssor: Metàl.lica
Cristal.lització: Ròmbic
Aspecte: Massís. Botrioide. Masses compactes, poroses i polsinoses.

Caraterístiques generals: Es disolt lentament a l'àcid clorhídric.
Jaciments: Piera (Anoia), Bescaran (Alt Urgell), Bonastre (Tarragonès), Gavà (Baix Llobregat)
Utilitats i aplicacions:
   Fitxa original del Projecte


IES Pius Font i Quer de Manresa