Visual Basic. Maqueta Funicular (SADEX)
De cara a facilitar la tasca de programació del SADEX s'ha desenvolupat una llibreria de funcions que permeten controlar l'equip de forma fàcil i ràpida

S'ha utilitzat la tecnologia OCX, creant un control Active-X que al incorporar-lo al nostre projecte, posarà a la nostra disposició tot un seguit de funcions per a manipular el SADEX. S'ha batejat aquest nou control amb el nom de ActiveSadex.

En la imatge del costat es pot veure l'entorn de desenvolupament de Visual Basic amb el nou control a la paleta d'eines, així com una incorporació d'aquest control en una finestra del nostre projecte

La llibreria Active Sadex es pot descarregar des de la pàgina Control amb SADEX corresponent als "Materials per a la integració de les TIC al currículum" de la SGTI.

Les funcions que s'han implementat en aquest nou control son molt similars a les existents al micromón del WinLogo, per a facilitar la migració al nou entorn

Com a exemple es presenta una pantalla creada en Visual Basic que permet controlar la Maqueta del Funicular. A partir d'aquesta pantalla es pot veure exemples del codi de programa necessari per a accedir a les noves funcions, codi escrit en llenguatge Visual Basic.

El control ActiveSadex contempla la detecció automàtica de l'equip i dels mòduls connectats, de tal forma que al escriure codi de programa no cal indicar en quina via està el mòdul amb el que volem treballar. El control ActiveSadex se'n encarrega d'accedir adequadament. En l'esmentada pantalla d'exemple de control de la Maqueta del Funicular, es pot veure aquesta característica.

Amb aquesta nova tecnologia es persegueix oferir als alumnes la possibilitat de treballar amb el SADEX en llenguatges d'alt nivell, amb forta implantació al món laboral. Llenguatges com Visual Basic accepten la tecnologia OCX i per tant, el control ActiveSadex.

Les pràctiques que els alumnes facin amb aquest sistema els servirà d'introducció al món del Control Industrial, i a la vegada a la programació d'ordinadors amb llenguatges d'alt nivell. Tot això els hi serà de gran utilitat en el moment de la seva incorporació al món laboral
 

Tornar al Menú Principal