Institució creada en 1961, amb seu en la ciutat d’Olimpia, dedicada a activitats de difusió de l'olimpisme, a l'ensenyament i formació relacionades amb la investigació sobre temes olímpics.

Document identificatiu de les persones que participen en l'organització dels Jocs Olímpics. Possibilita l'accés a les instal·lacions i la circulació pels recintes, a més de la utilització de determinats serveis. Existeixen diferents categories d'acreditació.
  
 


                


              
            
             

                    


 
Persona que designa cada Comitè Olímpic Nacional, que està en contacte permanent amb el Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics i realitza tasques d'enllaç i coordinació entre els dos organismes.
 

 
És el símbol del C.I.O., creat per Pierre de Coubertin, es tracta de cinc anells de color blau, groc, negre, verd i vermell, entrellaçats amb un fons de color blanc. Representa la unió de les nacions i dels esportistes de tot el món, amb els colors que formen part de totes les banderes del món. Cada color s'ha associat a un dels cinc continents.
 

 
En un sentit ampli, esportista que practica un dels esports que formen part del programa olímpic. Normalment s'associa als participants en atletisme. En l'antiga Grècia eren les persones que participaven en els diferents concursos.
 

 
És el símbol que presideix cada edició dels Jocs Olímpics i és la bandera pròpia del C.I.O., és de color blanc, amb els cinc anells olímpics. Per primera vegada va ondejar en els Jocs Olímpics d'Anvers. Va ser concebuda per Pierre de Coubertin en 1913 i presentada en el Congrés Olímpic de París en 1914 amb motiu del XX aniversari del restabliment dels Jocs Olímpics. Amb ella es realitza el jurament olímpic.
 
   
 
            
                 
                  Contactar