Distintiu format per la combinació indivisible dels cinc anells olímpics i altre signe distintiu. Sol ser un símbol distintiu o imatge de cada ciutat seu d'uns Jocs Olímpics escollit per a identificar els seus propis Jocs. Els anells han de tenir uns mínims.

Document que permet accedir a les diferents competicions que es celebren durant la celebració dels Jocs Olímpics. Tot el públic que vulgui accedir ha de tenir el seu tiquet que dóna dret a ésser admès a qualsevol instal·lació olímpica. En l’entrada figura l’esport, l’hora de la competició i el dia.

  
 


                


              
            
             

                    


 
Esport aprovat pel C.I.O. a petició d'un comitè organitzador per a estar present en uns Jocs Olímpics, però fora del programa oficial. En l'actualitat ja no són contemplats i no existeixen esports de demostració. L'última vegada que van figurar en uns Jocs Olímpics va estar durant els Jocs de la XXV Olimpíada a Barcelona 1992 on l'hoquei sobre patins, la pilota i el taekwondo van gaudir d'aquesta oportunitat.
 

 
Esport escollit pel comitè organitzador d'uns Jocs Olímpics per a celebrar competicions d'exhibició, simultàniament amb la celebració dels Jocs. Aquests esports ja no tenen cabuda en el programa dels Jocs Olímpics.
 

 
Esport inclòs en el programa dels Jocs Olímpics. En l'actualitat són vint-i-vuit esports d'estiu i set d'hivern. Només poden ser incorporats en el programa els esports practicats en un mínim de setanta-cinc països i quatre continents per homes i en un mínim de quaranta països i tres continents per dones. Només els esports àmpliament practicats en un mínim de vint-i-cinc països i tres continents podran ser inscrits en el programa dels Jocs Olímpics d'Hivern. S'entén que un esport és àmpliament practicat quan se celebren regularment campionats nacionals o competicions de copa organitzats per la federació nacional corresponent, o bé quan existeixen competicions d'aquest esport amb participants de distints països i campionats regionals i/o mundials. Els esports seran admesos en el programa dels Jocs Olímpics almenys set anys abans dels Jocs Olímpics en qüestió. Només els esports que hagin adoptat i apliquin el codi antidopatge podran inscriure's i romandre en el programa dels Jocs Olímpics.
 

 
Persona que practica amb regularitat un esport independentment de la finalitat de la seva pràctica: per plaer, per a mantenir-se en bona forma o perquè constitueix la seva activitat principal.
 

 
 
            
                 
                  Contactar