Entrada en l'estadi dels participants dels Jocs Olímpics. Forma part del ritual de les cerimònies d'inauguració i de clausura d'uns Jocs Olímpics. Cada esportista entra a l'estadi amb la seva delegació amb l'uniforme, amb la bandera i l'estendard de la seva delegació. La desfilada es realitza per ordre alfabètic sent el primer país a desfilar Grècia i l'últim l'amfitrió.

Distinció que es concedeix als vuit primers classificats de cada prova olímpica. Els participants d'uns Jocs Olímpics i el personal oficial o altre personal dels equips també reben un diploma i una medalla commemoratius de participacio dels Jocs Olímpics. També ho reben els jutges, àrbitres, inspectors, que han estat designats per les federacions internacionals.

  
 


                


              
            
             

                    


 
Modalitat d'un esport olímpic que comprèn una o diverses proves d'acord a uns criteris d'admissió internacionals. Aquests criteris són els mateixos per a l'admissió dels esports olímpics.
 

 
Cada seu organitzadora dels Jocs Olímpics converteix la seva ciutat, mitjançant el disseny, en un signe d'identitat. És una representació que es caracteritza per la manera de donar una nova imatge amb motiu de la celebració dels Jocs de la Olimpíada diferenciada en molts aspectes.
 

 
Informe que té l'obligació de presentar cadascuna de les ciutats candidates a albergar uns Jocs Olímpics. S'ha de presentar davant el C.I.O., diversos mesos abans de la data d'elecció per a ser avaluat. El dossier deu contenir les respostes al qüestionari proposat pel C.I.O. i les Federacions Internacionals i deu recollir els arguments fonamentals en els quals es basa la ciutat candidata i que avalen el seu projecte de sol·licitud. En el dossier deu quedar manifest el suport a la candidatura del govern del país i el C.O.N. respectiu.
 

 
Programa educatiu dirigit a difondre dintre del sistema educatiu l'Olimpisme com mitjà de transmissió de valors i per a promocionar l'esport i les activitats físiques.
 

 
 
            
                 
                  Contactar