Reunió convocada pel C.I.O. que se celebra en principi cada vuit anys. El president del C.I.O. presideix el Congrés Olímpic i participen tots els membres del C.I.O., així com els membres i delegats de les Federacions Internacionals, dels C.O.N. i les organitzacions reconegudes i les personalitats convidades. En ell es debaten totes les qüestions relacionades amb els Jocs Olímpics. El primer Congrés Olímpic va tenir lloc a París en 1894 i en ell es va decidir restablir els Jocs Olímpics.

Conjunt de proves que permeten determinar i conèixer si algun esportista o participant ha ingerit substàncies no autoritzades d'acord al codi que estableix que productes estan prohibits per a la salut dels esportistes. Tots els concursants han de sotmetre's als controls i reconeixements mèdics que exigeix la Comissió Mèdica, d'acord amb les normes del C.I.O. La vulneració del codi i en el cas de donar positiu en el control s'aplicarà la sanció automàtica que serà portada a terme per la Federació Internacional corresponent.

  
 


                


              
            
             

                    


 
Conjunt de proves establertes per la Comissió Mèdica del C.I.O. per a verificar la feminitat de les dones participants en uns Jocs Olímpics. En algunes edicions dels Jocs Olímpics s'havien donat casos de dones participants que competien amb aquest sexe quan no ho eren.
 

 
Distinció atorgada pel C.I.O. a qualsevol institució o associació reconeguda pels seus mèrits, que amb la seva actuació hagi contribuït al servei de l'esport o al Moviment Olímpic.
 

 
Pierre de Frédi (baró de Coubertin) (París 1863-Ginebra 1937) Pedagog i pensador francès i principal restaurador dels Jocs Olímpics. Va ser el principal impulsor del Moviment Olímpic i un convençut de la importància de l'esport en la formació de les persones. El 23 de juny de 1894 en la Universitat de La Sorbone a París, davant més de dues mil personalitats i delegats de diversos països va proclamar el seu desig de restaurar els Jocs Olímpics constituint-se el Comitè Olímpic Internacional. Va ser el segon president del C.I.O., des de 1896 fins a 1925 i un treballador incansable per a difondre els seus ideals. Coubertin va ser l'artífex de l'expansió del Moviment Olímpic i del seu ideari, que va desenvolupar en els seus nombrosos escrits. Va morir el 17 de febrer de 1937, en un parc de Ginebra i el seu cor embalsamat va ser traslladat a la ciutat grega de Olimpia, seu dels Jocs Olímpics de l'Antiguitat, on reposa.
 

 
Conjunt dels membres d'un mateix C.O.N. que participen en uns Jocs Olímpics. La màxima participació de delegacions es va produir en els recents Jocs Olímpics d'Atenes 2004 amb dues-centes dues delegacions representades.
 

 
 
            
                 
                  Contactar