Dormitori
Església
Claustre
Locutori
Treball comunitari
Menjar
Oració comunitària
Treball
Vespres
Lectura d'un capítol de la Regla de Sant Benet
Completes, s'acaba el dia

l