Satèl·lits


 

   Els satèl·lits són uns dels sistemes d'obtenció d'informació a distància, per tant és una de les    tècniques utilitzades en teledetecció, que més s'estan desenvolupant en l'actualitat. Les tècniques    de teledetecció es basen en els següents aspectes:

  - no hi ha contacte material entre l'objecte i l'observador;
  - s'utilitzen sensors situats en plataformes d'observació;
  - es treballa en zones de l'espectre electromagnètic per captar la informació;
  - existeix transformació de dades a informació útil.

   Avui dia podem dir que els satèl·lits constitueixen la tècnica més utilitzada de teledetecció. Segons    les característiques que tenen els satèl·lits podem classificar-los de diferents formes. Així podem    basar-nos, per establir grups, en els següents aspectes:

   el seu funcionament    automàtics  
   tripulats  
 
   la seva aplicació    recursos naturals

   LANDAST
   SPOT
   ERS
   ...

   meteorològics    METEOSAT
   GOES
   NOAA
   ...
 
   les seves característiques orbitals    polars o heliosíncrons    LANDSAT
    NOAA
    SPOT
    ...
   geoestacionaris o geosíncrons    GOES
   METEOSAT
   INSAT
   GMS
   ...

 

   Material tret de:
                     CUNILLERA, Jordi i MARTIN VIDE, Javier (2001).- Apunts de Teledetecció Meteorològica.                              GraduatSuperior en Meteorologia i Climatologia. Universitat de Barcelona. Barcelona