TÈCNIQUES D'ESTUDI


 

L'EXAMEN

L'examen és el moment que has d'expressar el que saps.

Quan has d'expressar el que saps, fa falta que tinguis "idees" per expressar, és a dir, per fer un examen cal "saber" els temes.

Hi han cinc elements importantíssims, que són independents de les idees que has d'expressar i es refereixen a la manera de fer-ho:

 1. La presentació formal
 2. L'ortografia
 3. La planificació dels continguts
 4. La pràctica prèvia
 5. La revisió posterior.

LA PRESENTACIÓ FORMAL

Els elements que has de tenir en compte per presentar correctament un examen depenen del tipus d'examen. Aquí s'apunten deu elements. Pensa quins són aplicables segons el tipus d'examen escrit que hagis de fer, i pensa també quines particularitats o exigències concretes té cada professor.

 1. Dades d'identificació, correctes i al capdamunt del full: cognoms, nom, data, curs , assignatura.
 2. Espais de separació entre pregunta i pregunta.
 3. Les respostes en l'ordre que vulguis.
 4. Marges correctes, sobretot a l'esquerra.
 5. Punts i aparts en les respostes a cada pregunta, si fa al cas.
 6. Subratlla discretament els conceptes fonamentals.
 7. Ratlles rectes
 8. Lletra clara.
 9. Enumera les idees amb lletres, o números, que es vegi quants punts tractes en cada resposta.
 10. No deixis espais en blanc

LA PLANIFICACIÓ DELS CONTINGUTS DELS EXÀMENS

S'ha de tenir en compte aquestes punts:

 1. Has de planificar el temps
 2. Fes un esquema previ.
 3. Exposició jeràrquica i ben presentada.
 4. Cal cenyir-se a la pregunta.
 5. Has de revisar l'escrit.

LA PRÀCTICA PRÈVIA

Abans de presentar-te a una prova, oral o escrita, fes una simulació de l'examen o explicació.

LA REVISIÓ POSTERIOR

Has de revisar els exàmens corregits i reflexionar: