TÈCNIQUES D'ESTUDI

Activitats i apunts
 


ABANS DE COMENÇAR
L'AMBIENT D'ESTUDI
ORGANITZAR EL TEMPS D'ESTUDI
L'AUTOESTIMA
ATENCIÓ, MEMÒRIA, CONCENTRACIÓ

LA LECTURA

LES IDEES PRINCIPALS

EL SUBRATLLAT
L'ESQUEMA
  • Apunts
  • Activitats
EL RESUM
  • Apunts
  • Activitats
PREPARAR I ELABORAR UN TREBALL
ABANS D'UN EXAMEN
TREBALLAR EN GRUP
  • Apunts
  • Activitats

Bibliografia