COM S’HA D’ORGANITZAR I PLANEJAR EL TEMPS D’ESTUDI?

 

Per aconseguir un millor rendiment del temps d’estudi, primer s’ha de planejar, després organitzar-lo.

Una part del temps ja el programa l’escola mitjanįant el clāssic horari del curs.

La resta del temps, l’haurās d’estructurar i adaptar a la teva situaciķ personal i a les activitats extraescolars que facis.

 


CRITERIS PER DISSENYAR UN PLA DE TREBALL

 

Un pla de treball exigeix complir alguns criteris:

Realista:

és a dir, s’ha de poder dur a terme i ha de tenir en compte les circumstāncies personals, el temps i les activitats complementāries o de reforį que facis.

Adaptable:

s’ha d’ajustar a possibles canvis durant el curs o entrebancs no previstos, etcčtera.

Personal:

s’ha d’organitzar segons el teu ritme de treball i aprenentatge. Un mateix pla no és vālid per a tothom.


 pla.jpg (20721 bytes)

En un grāfic com aquest haurās de colˇlocar l’horari de classe i les activitats extraescolars que facis durant la setmana: serā el temps de que no pots disposar. Els espais buits del grāfic representen les estones que tens per preparar la tasca de l’endemā. Convé deixar alguns marges temporals per si surten entrebancs.

Encara que algunes activitats complementāries (idiomes, informātica, esports...) sķn importants també s’han de saber mesurar, perquč l’objectiu principal és tirar el curs endavant.

 

Un bon pla de treball ha d’incloure el temps d’estudi, el d’esbarjo i el de repōs. Sigues conscient que dedicar massa temps a l’esport o a la televisiķ, per exemple, et pot treure hores de repōs. Necessites descansar un mínim de vuit hores diāries.

 


COM S’HA D’ORGANITZAR UNA SESSIĶ DE TREBALL?

 

Quan sāpigues quins treballs has de portar a terme, haurās de procedir de la següent manera:

  1. Comenįa la tasca amb l’activitat de dificultat mitjana. En acabar-la (al voltant d’una hora), descansa uns cinc o deu minuts per esbargir-te i reposar.
  2. Continua per la feina que presenti una dificultat alta (una hora aproximadament). Quan l’acabis, fes un altre descans, ara una mica més llarg (al voltant d’un quart d’hora).
  3. Continua amb la resta de la tasca de dificultat  baixa. Així haurās acabat la sessiķ.

 

Per tal que disminueixi el cansament, t’anirā bé aixecar-te i esbargir-te una mica a cada període de descans.

 Les sessions de treball de més de tres hores s’hauran d’interrompre amb una activitat completament diferent i de molta durada (per exemple un āpat o un passeig).

 Defuig de treballar després d’haver realitzat un esforį físic o en acabat de menjar. Deixa passar una bona estona.

 


 

 ÚS DE L’AGENDA

 

Necessites una agenda per organitzar-te la feina. Cada dia hi has de anotar les tasques que cal fer de cada assignatura, la data de lliurament dels treballs i exercicis, i els temes que s’han d’estudiar.

 

El fet de ser constant en aquesta tasca permetrā que adquireixis un hābit d’organitzaciķ i d’ordre.

 


 

 xg.gif (969 bytes)