TÈCNIQUES D'ESTUDI


 

PREPARAR I ELABORAR UN TREBALL

1. Fases que cal seguir per preparar un treball

Un treball passa per quatre fases abans no el comencem a elaborar:

2. Alguns consells per a una bona presentació dels treball.

Fixar-se en:

3. Presentació de fulls comuns a qualsevol treball.

Portada

Índex

A la pàgina de l'índex figuraran cadascuna de les parts del treball i els seus apartats, amb la numeració assignada.

També hi has d'indicar el número de la pàgina on es pot trobar cada apartat. La paginació, la realitzaràs quan acabis el treball.

L'índex es pot col·locar, indiferentment, al començament o al final, i haurà de servir de guia perquè el lector obtingui una idea del treball: l'índex ha de ser un reflex del seu contingut.