NOMBRES D'OXIDACIÓ DELS ELEMENTS
  Practiquem
Exercicis
 
 
Li


+1
Be


+2
H

-1
+1
B

-3
+3
C

-4
+2,+4
N
-3
+1 a
+5
O


-2
F


-1
Na


+1
Mg


+2
Al


+3
Si

-4
+2,+4
P

-3
+3,+5
S

-2
+4,+6
Cl
-1
+1,+3
+5,+7
K


+1
Ca


+2
Ti

+2,+3
+4
V

+2,+3 +4,+5
Cr

+2,+3
+6
Mn
+2,+3
+4,+6
+7
Fe


+2,+3
Co


+2,+3
Ni


+2,+3
Cu


+1,+2
Zn


+2
Ga


+3
Ge


+2,+4
As

-3
+3,+5
Se

-2
+4,+6
Br
-1
+1,+3
+5,+7
Rb


+1
Sr


+2
Pd


+2,+4
Ag


+1
Cd


+2
In


+3
Sn


+2,+4
Sb

-3
+3,+5
Te

-2
+4,+6
I
-1
+1,+3
+5,+7
Cs


+1
Ba


+2
Pt


+2,+4
Au


+1,+3
Hg


+1,+2
Tl


+2,+3
Pb


+2,+4
Bi


+3,+5
Po


+4,+6
Fr


+1
Ra


+2