LA TERRA, UN PLANETA CANVIANT
 

El relleu de la Terra canvia al llarg del temps. El que ara veiem com una serralada impressionant d'aqui milions d'anys pot ser una plana amb pocs alicients per als amants de la muntanya (si és que encara en podem trobar!).

http://spaceplace.jpl.nasa.gov/en/educators/teachers_ss_images.shtml

Els motors del canvi

Els motors responsables d'aquests canvis constants, de vegades molt lents, però d'altres vegades perceptibles a l'escala humana del temps, són:

  • El Sol, del qual hi arriba energia en forma de llum i calor. Aquesta energia és la responsable de l'evaporació de l'aigua i, per tant, també està darrera la formació de núvols, les precipitacions, els torrents i els rius. A més, també provoca el vent, degut a l'escalfament diferencial de les masses d'aire.
  • La gravetat terrestre, que fa que l'aigua caigui en forma de precipitacions, que els rius i glaceres flueixin cap als punts més baixos (oceans) o que els fragments de roca caiguin de les muntanyes i siguin arrossegats fins a les zones de sedimentació.
  • L'energia interna de la Terra, emmagatzemada al seu interior i que prové de la calor que es va originar durant la seva formació (i que es va perdent a poc a poc) i de la radiactivitat d'alguns elements. Aquesta energia és la causant de l'existència dels volcans i els terratrèmols i també del desplaçament de les plaques tectòniques.

Processos geològics interns i externs

Els processos que modifiquen la superfície terrestre són de dues menes:

  • Processos geològics interns, deguts a l'energia interna de la Terra, originen els nous relleus de la superfície terrestre. Poden ser ràpids, com els volcans o els terratrèmols, o molt lents, com el desplaçament dels continents.

    El seu efecte principal és aportar nous materials a la superfície terrestre (com ara el volcà de la imatge) o deformar els materials que ja hi havia.

http://spaceplace.jpl.nasa.gov/en/educators/teachers_ss_images.shtml

  • Processos geològics externs, deguts a l'acció conjunta de l'energia que ens arriba del Sol i la gravetat. El seu efecte és, bàsicament, desplaçar els materials de la superfície terrestre des de les zones més elevades a les zones més baixes per acció dels rius i torrents, el vent, les glaceres o els oceans.

    En general són processos molt lents, tot i que de vegades prenen proporcions catastròfiques i els seus efectes són ràpidament visibles. La imatge mostra una tempesta de pols als Estats Units (més informació).

 

Material elaborado por Irene Martínez

  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.