Materials de suport a la docència

Força forces!
Una introducció a la dinàmica.

Cinemàtica - 1

L'aire que respirem i que ens envolta

Presentació
Nivell: 2n d'ESO

Accessible des de la pàgina de indexnet.santillana (PowerPoint)

Presentació en html (sense animacions)

Activitat Clic
Nivell: 2n d'ESO

Accessible des de la pàgina del Clic

Crèdit variable
Àrea: ciències de la naturalesa
Nivell: 1r cicle d'ESO

1r Premi Fundació Mina d'Aigües de Terrassa

Accessible des de la pàgina de publicacions de la Fundació Mina
L'aire que respirem i que ens envolta

Formulació i nomenclatura
El moviment uniforme
La deriva continental

Dossier en pdf
Nivell: 2n d'ESO (ampliació); 4t d'ESO (iniciació)

Dossier

Dossier en pdf
Nivell: 4t d'ESO

Dossier

Presentació en html / flash
Nivell: 3r d'ESO

Presentació / Flash

Documents en html:

   
Darrera actualització: 27/07/2005
 
  Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una Llicència de Creative Commons.