que es.gif (4058 bytes)  

INICI

GALERIA

FRACTALS I REALITAT LINKS GLOSSARI

 

balls.gif (4907 bytes)

gosper.gif (2721 bytes)

tree.gif (2229 bytes)

fire02.gif (28902 bytes)

imatges extretas de la web "fantàstic fractals"

Què és un fractal? Aquesta qüestió no és fàcil de ser contestada. Podríem donar algun tipus de definició tècnica, però això seria molt poc significatiu. Com a primera impressió, podem dir que son imatges que pressenten perfils extraordinàriament complexos i recargolats, malgrat ser totes elles molt diferents.  Però, si ens hi fixem, ens adonarem de que presenten algunes característiques comuns:
 
 

auto semblança

generació iterativa

dimensió fraccionària
 
 

 

Navegació recomanada