EL SABÓ

 

Els sabons són sals sòdiques d'àcids grasos de cadena llarga; les grases naturals són esters d'aquests àcids amb la glicerina i s'anomenen glirèrids. Les grases o olis naturals, són mescles de glicèrids.

Taula dels components més freqüents les grases i olis naturals.

Nom de l'àcid

Glicerina - Triester

Font natural

esteàric

triestearina

animal, sèu, mantega

palmític

tripalmitina

oli de palma, sèu

olèic

trioleina

oli d'oliva i cacahuet

Mostres de diferentes grases i olis, tenen diferent composició dels seus ésters. Les grases difereixen dels olis de que són sólides a temperatura ambient. En general, aquestes, estan formades per glicèrids d'àcids grasos saturats, mentre que els olis contenen grans quantitats d'àcids grasos no saturads.

La formació d'un sabó es fa mitjançant una reacció de saponificació, que consisteix en l'hidrólisis d'una grasa amb un àlcali produïnt 3 mol.lècules de sal sòdica o potàssica (segons l'àlcali emprat) i una mol.lècula de glicerina.

La reacció esquematitzada és la següent:

RCOOCH2

  HOCH2

  |

  |

RCOOCH +

3 NaOH ----->

3RCOO-Na++

  HOCH

  |

  |

RCOOCH2

  HOCH2

Èster

Àlcali

Sabó

Glicerina

Aquesta és una reacció de gran importància donada la seva aplicació industrial. La glicerina és un subproducte important doncs s'aprofita en la fabricació de resines, nitroglicerina, en l'indústria farmacéutica-cosmètica i com humactant (són substàncies que ajuden a mantenir el contingut d'humitat d'un producte. La aplicació més freqüent és per la conservació del tabac).

.