LES FESTES JUEVES

 
Les festes són una realitat en totes les religions. Amb la seva celebració, l´home expressa perr mitjà dels seus sentiments, la seva gratitud, adoració vers Déu. Però no només hi ha festes que manifesten un goig, sinó que hi ha moltes altres, que guarden una relació on celebrem l´ajuda divina per fer front a una adversitat.

El fet de les festes, ajuden a entendre millor el contingut religiós que l´home experimenta i viu. Són aquests, uns moments exclusius de l´actitud del creient, on es conjugen tan el pensar i el sentir de l´acció religiosa del creient. Per mitjà de les festes, l´home queda inmers dins el misteri de lo diví.

És per aquest motiu, que les festes estan presents també en la Bíblia, i aquestes són manifestació de l´acció divina de Déu, en la Història de la Salvació. Per poder copçar tot el significat d´aquestes, haurem de tenir present un cert coneixement de la Història d´Israel, com del valor teològic, que s´expressa per mitjà de les paraules, accions, símbols, presents en cada celebració festiva.

També haurem d´atendre, que molts dels orígens de les festes guarden una relació molt directa amb els cicles de la natura, i sobretot amb els treballs del camp, i el pasturatge.
Així ens trobem amb que arribat el temps de la Primavera, hi ha la FESTA DELS ÀZIMS (HAG HAMMASSOT), després vindrà la PÀSQUA (HAG PESAKH). A l´estiu arribat el temps de la sega, es celebra la FESTA DE LES MESSES (HAG HAQQASIR), o la FESTA DE LES SETMANES (HAG XAVUCOT), anomenada en grec PENTECOSTÉS. A la Tardor, amb la verema s´inicien un conjunt de festes molt especials, pel seu contingut teològic, DIA DE L´EXPIRACIÓ (IOM KIPUR), la FESTA DE LA RECOLECCIÓ anomenada també dels TABERNACLES (HAG SUCOT).

Aquestes festes de caire agrícola, s´hi va anar afegint motius relacionats amb la Història d´Isarel, on es farà especial atenció a les accions divines de Déu, en favor del seu poble.
És per aquest motiu, que tota festa fa un record a un aconteixement gloriòs del passat, però al mateix temps, actualitza el fet significatiu d´aquesta festa, i el rememora, fent-lo present dins el context actual, que viu el poble. I aquestes festes prefiguren, el goig de la recompensa final, per aquells que són fidels a la Llei de Déu.

Però per nosaltres els cristians, moltes de les festes jueves, adquereixen una  nova dimensió amb l´arribada de Jesús, on per mitjà d´elles, hi ha la prefiguració del Misteri de la Salvació, que amb Crist es realitza. Amb la seva acció missionera, les festes adquereixen la plenitud del seu significat.

Ara s´aniran detallant aquestes festes, que teenn un contingut teològic i salvífic, pel poble d´Israel, i que aquestes adquereixen una nova dimensió, per mitjà del Misteri Redemptor de Jesús
 
 

INICI