Aula Vida
 
El projecte Aula Vida és una eina que brinda als alumnes que l’integren la possibilitat de madurar com a persona entenent l’estada en aquest projecte com un aprenentatge del respecte i fomentant un creixement de la seva autoestima amb un reconeixement dels aspectes bàsics de treball i convivència que posteriorment extrapolaran als seus companys i al centre educatiu.
Està dirigit a alumnes de 2n. i 3r. d’ESO amb dificultats de seguir un aprenentatge global amb un grup classe nombrós. La metodologia bàsica té com a eix vertebrador una educació activa i autònoma on els alumnes derivats a aquest projecte pels respectius equips docents tenen un horari setmanal d’un elevat número d’hores en aquesta Aula amb només un parell de professors referents.
Amb el RESPECTE, l’adquisició d’HÀBITS i el foment del TREBALL tenim la base per aconseguir les COMPETÈNCIES BÀSIQUES.
   Benvinguts tots ! Respecte

Hàbits

Treball