Per tornar a l'índex
Funcions trigonomètriques

Si no veieu bé les activitats, és possible que necessiteu instal·lar el programari de Java . El podeu descarregar de http://www.java.com/es/

 

Generació de les funcions sinus, cosinus i tangent

En aquesta finestra podeu observar com es generen les funcions trigonomètriques sinus, cosinus i tangent a partir d'una circumferència trigonomètrica. Amb el botó de la part inferior esquerra, podeu parar i tornar a engegar l'animació. Una vegada parada, podeu canviar l'angle manualment amb el punt lliscant. També podeu fer visible cadascuna de les gràfiques de les funcions activant la casella corresponent.

Fitxer GeoGebra: FuncSinCosTag40.ggb

Quines diferències i semblances veieu entre aquestes tres funcions?
Quins són els períodes d'aquestes funcions?
Per a quins angles el sinus és igual al cosinus?
Per a quins angles la tangent coincideix amb el sinus o amb el cosinus?
Per què la funció tangent és discontínua?

Pep Bujosa, Creat amb GeoGebra

 

Transformacions gràfiques de sinus i cosinus

Observeu com els paràmetres a, b, c i d transformen la gràfica inicial de la funció triada, tot seguint l'expressió següent:    f(x) = c·sin(a·x + b) + d    o    g(x) = c·cos(a·x + b) + d

Heu de distingir entre translacions, dilatacions i contraccions en sentit vertical i horitzontal.

A continuació, activeu la casella de sinus o cosinus aleatoris i veureu la gràfica d'una transformació feta amb valors enters per als paràmetres. Trobeu els valors d'aquests paràmetres que l'han generada i comproveu que són els correctes, movent els punts lliscants.

Fitxer GeoGebra: SinCosAleat.ggb

Pep Bujosa, Creat amb GeoGebra