Índex general

Definició de funció derivada

Si desplaceu el punt lliscant b, es mou el punt A. Si activeu el traç del punt P, s'anirà dibuixant la funció derivada a partir dels pendents de la recta tangent en cada punt de la corba. També podeu fer visible tota la funció derivada activant la casella corresponent.

Podeu entrar una funció diferent a la casella corresponent.

Fitxer de GeoGebra: FuncDeri40.ggb

 

 

Índex derivades