Índex general

Gràfiques d'una funció i de les
seves primera i segona derivada

Índex derivades

Entreu una funció a la casella corresponent. Quina pot ser la gràfica de la seva funció derivada? I de la seva segona derivada? Feu-ne un esquema en paper i després comproveu la solució activant les caselles de control. Si moveu el punt de l'eix d'abscisses podeu observar el comportament de les tres gràfiques en els punts singulars.

Fitxer de GeoGebra: funderideri.ggb