Índex general

Polinomi de Taylor

En aquesta gràfica podeu veure la representació d'una funció i la del polinomi de Taylor associat. Amb els punts lliscants de l'esquerra, podeu variar el grau i el punt inicial. A la dreta surt el càlcul de l'error d'aproximació per a un valor determinat de x, que també podeu variar.

Proveu amb altres funcions.

Fitxer de GeoGebra: Taylor40.ggb

 

Índex derivades