Índex general
Taxa de Variació Mitjana
Índex derivades

Observeu la relació que hi ha entre la Taxa de Variació Mitjana (TVM), el pendent de la recta secant i la tangent de l'angle que forma aquesta recta amb l'horitzontal.

Accés al fitxer de GeoGebra

 

 

Pep Bujosa. Creat amb GeoGebra