Índex general

Interpretació geomètrica de la derivada
en un punt

Fixat el punt (a , 0), arrossegueu el punt (x , 0) i observeu que els pendents (taxes de variació mitjanes o TVM) de les successives rectes secants tendeixen al pendent de la recta tangent per a x = a, que és f'(a).

Podeu modificar la posició del punt (a , 0) i obtindreu una nova derivada en x = a. També podeu modificar la funció.

Accés al fitxer de GeoGebra

Índex derivades

 

 

Pep Bujosa. Creat amb GeoGebra