Per tornar a l'índex
Estadística

Paràmetres estadístics

Mitjana, mediana i desviació estàndard

Modifiqueu les altures de les barres d'aquest diagrama de freqüències absolutes i observeu com van canviant la mitjana, la mediana i la desviació estàndard.

Si no s'obre l'applet, us podeu baixar el fitxer de GeoGebra

 

Pep Bujosa, a partir d'idees i construccions d'Antoni Gomà. Creat amb GeoGebra

Estimació de mitjana i mediana

Cada vegada que premeu el botó correponent, teniu el gràfic d'una nova distribució de dades. Trieu quin paràmetre voleu estimar i desplaceu el punt que apareix a la part inferior.

Si no s'obre l'applet, us podeu baixar el fitxer de GeoGebra

 

 

Pep Bujosa, a partir d'idees i construccions d'Antoni Gomà. Creat amb GeoGebra