Per tornar a l'índex

Geometria plana

Si no veieu bé les activitats, és possible que necessiteu instal·lar el programari de Java . El podeu descarregar de http://www.java.com/es/.

 

Incentre

Arrossegueu els vèrtexs del triangle i observeu.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Recta d'Euler

Arrossegueu els vèrtexs del triangle. Observeu que la recta d'Euler sempre passa pel circumcentre, baricentre i ortocentre. Podeu, també, activar les altres opcions.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Triangles 1

Construcció d'un triangle a partir dels seus costats.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

Triangles 2

Construcció de triangles a partir de dos costats i un angle oposat.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Triangles 3

Construcció de triangles a partir de dos angles i un costat.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Triangles 4

Construcció de triangles a partir de dos costats i l'angle comprès.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Teorema de Tales

Si moveu el punt lliscant, podreu observar diferents exemples per comprovar el teorema de Tales. Moveu també A, B i C.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Triangles semblants

Si moveu el punt lliscant, podeu comprovar que es compleix la proporcionalitat entre els costats. També podeu desplaçar els triangles per comprovar que es poden situar en posició de Tales. Per desplaçar el de la part superior, heu de clicar al centre de la figura. Per moure el de la part inferior, heu de desplaçar el punt B’. Observeu quina relació hi ha entre les àrees.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)

 

Teorema de l'altura

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Teorema del catet (I)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Teorema del catet (II)

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Trigonometria

Moveu els punts lliscants i comproveu la definició de les raons trigonomètriques d'un angle agut.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and activated. (click here to install Java now)