Per tornar a l'índex

La integral

Integral definida i càlcul d'àrees

Integral definida. Àrea delimitada per una funció contínua i positiva

Podeu variar els límits d'integració i el nombre d'intervals per calcular les sumes superior i inferior. Observeu la variació d'aquestes sumes i la seva convergència cap al valor de l'àrea.

Podeu canviar la funció, directament.

 

 

Integral definida i àrea per a funcions no sempre positives

Si moveu el punt lliscant, veureu com van canviant la integral definida i l'àrea.

 

Àrea delimitada per dues funcions contínues

Si moveu els punts lliscants, podreu observar com va variant l'àrea.