AUTOMATITZACIÓ PORTA CORREDISSA
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autors: 
RITA RIAL CASTIÑEIRAS  rrial@pie.xtec.es  IES RONDA   LLEIDA
ANTONI BANLLES VENTURA  abanllesv@terra.es  IES. L'OLIVERA   LA GRANADELLA
 
Data:  11 / Juliol / 2003 
Nivell/cicle/crèdit: 4 ESO
Temps aprox.: 8 hores


Objectiu del projecte
 • Es tracta de realitzar l'automatització d'una porta corredissa mitjançant l'equip SADEX de l'Aula de Tecnologia.
 • Partirem d'un projecte electromecànic ja elaborat, l'equip SADEX haurà de controlar el tancament i l'obertura d'aquesta porta, i a la vegada també controlarà el funcionament d'un semàfor. 


Requeriments 
 • Partirem d'un projecte electromecànic realitzat per l'alumnat a tercer d'ESO. 
 • Aquest projecte consisteix en una porta corredissa que es desplaça horitzontalment mitjançant un mecanisme de pinyó cremallera en tots dos sentits, i està activada per un motor reductor de corrent continu. 
 • El motor està comandat per un doble commutador i un interruptor d'emergència.

Material i equipament
 • Maqueta de la porta corredissa.
 • Equip SADEX.
 • 2 finals de cursa.
 • 1 polsador NO
 • 3 LEDs


Descripció del projecte i funcionament
 • El projecte es correspon a l'obertura automàtica d'una porta corredissa, que al mateix temps porta incorporat un semàfor de tres senyals, que indiquen el següent:
   a) senyal vermell: indica que la porta està tancada i que per tant no es pot passar.
   b) senyal groc intermitent: indica que la porta s'està obrint o tancant, i ha de ser interpretat per l'usuari com un senyal de perill, ja que la porta es troba en moviment (tancament o obertura).
   c) senyal verd: indica que la porta es troba totalment oberta i que es pot passar sense perill.
    
 • Tot el procés es posarà en marxa en prémer el POLSADOR DE MARXA.
  • Els tres senyals d'entrada al sistema de control seran: activació del finals de cursa1, activació del final de cursa2 i activació del polsador de marxa normalment obert.
  • Els tres senyals de sortida seran les sortides digitals que aniran connectades a LED's del semàfor.
 • La seqüència del procés serà la següent:
  • Primer. Mentre no es premi el POLSADOR la porta resta tancada, el semàfor està de color vermell, el final de cursa1 està activat (obert) i el final de cursa2 està desactivat (normalment tancat).
  • Segon. Quan es prem el polsador, el final de cursa1 es desactiva (tanca circuit), la porta s'obre i s'encén el llum groc intermitent del semàfor, mentre que el final de cursa2 continua desactivat (NT).
  • Tercer. Quan la porta està totalment oberta, aquesta activa el final de cursa2 (obre el circuit) i el semàfor passa a l'estat verd.
  • Quart. La porta ha de restar oberta durant un temps de XX segons, que permeti el pas de vehicles i persones.
  • Cinquè. Un cop transcorregut aquest temps, la porta retrocedeix automàticament, desactiva el final de cursa2 (tanca circuit) i retorna a la posició inicial. El semàfor torna a la posició de groc intermitent.
  • Sisè. En tancar-se totalment la porta, aquesta  torna a activar el final de cursa1 (obre circuit) i el semàfor passa de nou a color vermell.
  • Setè. En tornar a prémer el polsador, el procés es repetirà.

Taula de FuncionamentEntrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)


 • VIA C: 
  • mòdul de control de motors, on hi anirà connectat el motor 1.
 • VIA B: 
  • mòdul de sortides digitals, on hi connectarem les sortides corresponents al semàfor.
   •  Sortida b 1: llum vermell del semàfor.
   •  Sortida b 2: llum groc del semàfor.
   •  Sortida b 3: llum verd del semàfor.
 • VIA A: 
  • mòdul d'entrades digitals, on hi aniran connectats els finals de cursa i el polsador de marxa.
   •   Entrada a 1: activació del final de cursa 1 (FC 1 contacte NT).
   •   Entrada a 2: activació del final de cursa 2 (FC 2 contacte NT).
   •   Entrada a 3: polsador de posada en marxa del sistema d'obertura de la porta.

Llista del programa de control


 • El procediment l'anomenarem PORTA, i es correspondrà a les següents instruccions de programació:

 • proc PORTA
  activa.sortida "b 1
  espera1.entrada "a 3
  mentre [estat.entrada? "a 2] [motor1 "c "d desactiva.sortida "b 1 activa.sortida "b 2 espera 50 desactiva.sortida "b 2 espera 50] 
  motor1 "c "a
  activa.sortida "b 3 
  espera 1000
  mentre [estat.entrada? "a 1] [motor1 "c "e desactiva.sortida "b 3 activa.sortida "b 2 espera 50 desactiva.sortida "b 2 espera 50] 
  motor1 "c "a
  activa.sortida "b 1 
  porta
  fi


Esquemes / dibuixos / fotos Qüestions / activitats


 • Construcció de la maqueta de la porta corredissa.
 • Cablejat
 • Realització del programa en Winlogo
 • Connexió de mòduls i elements
 • Detecció d'errors i possibles millores
 • Dibuix de l'esquema d'instal·lació elèctric


Possibles millores
 • Una millora que caldria realitzar al procés d'automatització és la instal·lació d'un sistema d'aturada d'emergència, que desactivés el sistema i obrís la porta automàticament, quan es produís qualsevol anomalia en durant l'execució del procés.


Valoració / conclusions
 • L'elaboració d'aquest projecte ha resultat molt satisfactori alhora de realitzar la comprensió del funcionament de l'equip SADEX.
 • Aquesta activitat creiem que pot ser escaient de progamar-la per un nivell de quart d'ESO

 per tornar a :
Índex de treballs