El Racó de 
Tecnologia
Pàgina de recursos per a la docència de la Tecnologia a l'Ensenya
ment  Secundari


Benvingudes i
Benvinguts


A una eina complementaria de l'Aula de recursos de 
Joan Busquets
Tecnologia de Cerdanyola i útil per tots els docents de l'àrea de tecnologia en l'Ensenyament Secundari
Data actualització: 4.05.2006

  Atenció:
    ... Después de una primera lectura del Anteproyecto de Ley Orgánica de Educación, el     
    profesorado de Tecnología de Educación Secundaria... Podría llegar fácilmente el caso que en  
    la mayoría de los institutos no se imparta la asignatura de tecnología ...
Pàgina molt interessant: sialatecnologia per participar i manifestar-se 

  Les frases:
   "Para obtener éxito en la vida hay que parecer loco, ser sabio y sobre todo estar bien 
     informado"
Charles de Montesquieu
   "Les bones idees son les que es converteixen en realitats "
J.Mª Arizmendiarrieta
   "La veritable educació consisteix a obtenir el millor d'un mateix"
Mohandas K. Gandhi
   "El savi comença per fer el que vol ensenyar i després ensenya"
Confuci
   "El passat és un pròleg"
William Shakespeare
   "El treball en què trobem plaer guareix la pena que causa"
William Shakespeare


Novetats

Reuniód'Associacions professors de Tecnologia

Preparació oposicions tecnologia: 
Modificacióde temaris

Treballs d'alumnes:
Premis de la UPC
Premis de la Fundació Epson

Activitats formació

Premis per a secundaria

Les informacions del Butlletí 
d'Alecop Informa

Qui bé connecta... millor
treballa

Adreces d'empreses
i novetats tecnològiques

Informació sobre les

Més novetats interessants
i d'altres informacions

Novetats anteriors


Presentació

Equipaments
Recursos generals
Calaix de Sastre
Treballs professores/ors
Treballs d'alumnes

Altres recursos

 
 
jbusque1

@xtec.net