Pàgina en construcció                                                                                                                                                actualitzada 13.06.2000
Equipaments per a la Tecnologia 
 
Eines de l'aula
Criteris per la classificació
  • La gamma d’eines existents en el mercat aconsella agrupar-les en grans famílies, segons les funcions o operacions mecàniques que fan.

 

 

Famílies d'eines
Eines de percussió
Eines de tall
Eines d’abrasió o fricció:
Eines de perforació
Eines d’agafar o retenir:
De la Col·lecció de materials per a la Tecnologia 12-16
Eines de l'aula de
Tecnologia de l'ESO
Eduard Inglada, Alonso Pallí,
Francisco Fernández
Coordinació
Xavier Bachs
S è r i e A u l a d e T e c n o l o g i a
 
Màquines
L'emmotlladora per buit
  • Plàstics per emmotllar per buit
  • Materials per a la construcció de motlle
  • Disseny dels objectes elaborats amb la tècnica de l’emmotllament per buit
  • Proposta d’activitats relacionades amb l’emmotlladora
La plegadora
  • Proposta d’activitats amb la plegadora
 
Altres recursos
 
Sadex Anàlisi
Sadex Control
Torn de CNC
Equip de pneumàtica
Oscil·loscopi sobre ordinador
  • Empreses per anar a visitar 
  • Botigues per comprar materials per a l'aula de tecnologia