Capítol 3                                               Empreses amb novetats interessants
actualitzada el 05.06.2001 (pàgina en constant construcció)

 
Aquest capítol pretén ajudar al professorat, amb novetats de caire industrial per poder treballar amb alumnes i elements nous de certs aspectes de la tecnologia, i donar idees de futur professional, per tal d'estar al dia amb els avenços senzills, ajudant a resoldre problemes concrets industrials. Això podria ajudar a fer treballs d'investigació i de recerca al igual que acostumbrar-se a consultar catàlegs i informació real del mercat actual i del futur.

També animem a les empreses que tinguin novetats per compartir amb professors i alumnes, que ens ho comuniquen, seran benvingudes i les posarem a l'abast de professors/res i alumnes/as 

  Tema web de l'empresa Informació
1 Femelles amb sistema auto-blocant, molt curiós Drilco SA Sistema NORD-LOCK
  Altres detalls:
Disposem a l'Aula de Recursos de Tecnologia de Cerdanyola (AULATEC) de més informació amb un vídeo i també de mostres per els interessats amb fer arribar als alumnes aquestes novetats 
 
2 Associació d'Empreses Fabricants de Llanes Minerals Aïllants
Afelma
Podreu trobar informació sobre el tema dels aïllaments i estalvi energètic, i noticies al dia sobre el tema dels sorolls
Altres detalls:
També disposem a la biblioteca de l'AULATEC d'un dossier amb informació tècnica interessant sobre el soroll, denominat  "El ABC Técnico del Ruido"
3 Ribets (juntes) inflables per tanques hermètiques 
Sealmaster
Podreu trobar informació sobre aquest tema curiós de juntes hermètiques.
Altres detalls:
Disposem a l'AULATEC de catàlegs i també de mostres per els interessats.
4 Termòmetres d'infrarojos sense contacte.
Land
informació sobre sistemes de mesura de temperatura industrial sense contacte en el focus calent
Altres detalls:
Disposem a l'AULATEC de catàlegs
5 Sabíeu que el nom de la companyia 3M, be de Minnesota Mining and Manufacturing ?
3M
informació sobre sistemes de protecció industrial, fixacions, embalatges, ...
Altres detalls:
Disposem a l'AULATEC de catàlegs
6 Motors elèctrics, relès i contactors de comandament i captadors... i molt més 
Bosch
informació sobre motors elèctrics i d'altres materials per l'automoció, i molts altres sistemes tecnològics.
Altres detalls:
Disposem a l'AULATEC de catàlegs amb informació tècnica interessant
7 Productes per l'automatització sensors, relés, arrencadors estàtics. Relés de control de protecció de xarxes...
Carlos Gavazzi
informació sobre complements per l'automatització. Esquemes i característiques fàcilment consultables per catàleg electrònic
8 Petit material elèctric i per il·luminació. Material industrial.
BJC
informació sobre complements per dissenyar instal·lacions elèctriques. Esquemes i característiques fàcilment consultables per catàleg electrònic
Altres detalls:
Disposem a l'AULATEC de catàlegs amb informació tècnica interessant.
També permet treballar la domótica, amb materials per disseny de vivendes intel·ligents
9 Material de ventilació domèstic i industrial.  Motors elèctrics. Càlcul d'extracció d'aire
Soler & Palau
Informació sobre una empresa d'origen català i projecció internacional
Altres detalls:
Disposem a l'AULATEC de catàlegs amb informació tècnica interessant per realitzar els càlculs.
Es pot fer una visita virtual a l'empresa en aquesta pàgina web
10 Eines i sistemes especials per la fixació, martells perforadores i de tall.
Hilti
També trobareu encoratges, fixacions per cargol i per adhesius. Proteccions passives contra el foc, segellat de juntes, treballs amb marques i mesures amb Làser. Eines per el treball de la fusta: serres circulars i de calar, discs i fulles de serra, aspiradors i accessoris
Altres detalls:
Disposem a l'AULATEC de catàlegs amb informació tècnica interessant per realitzar els càlculs.
Programes de càlcul que es poden descarregar directament.
11 Sistemes i aparells de il·luminació de la llar i de la indústria
General Elèctric
Lighting
Dades tècniques, diverses solucions als problemes de il·luminació. Incorpora un Diccionari sobre el tema.
Altres detalls:
Disposem a l'AULATEC de catàlegs amb informació tècnica interessant per realitzar càlculs sobre il·luminació.
Trobareu uns programes molts interessants i interactius sobre un Diseñador Virtual de Iluminación i sobre un Optimizador de Energia. Es pot generar diferents ambients de il·luminació i veure'ls en 3 dimensions.