Control d'un tendal amb el luxòmetre
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autora:
M. Neus Borràs    nborras@pie.xtec.es  IES ELS PLANELLS (ARTESA DE SEGRE)
Data: 11-07-03
Nivell/cicle/crèdit:  4t ESO - BATXILLERAT
Temps aprox.:  10 hores.


Objectiu del projecte
 • Conèixer l'equip SADEX.
 • Conèixer el llenguatge de programació WIN LOGO.
 • Introduir els elements de control.
 • Iniciar-se en l'entorn dels automatismes


Requeriments
 • Equip SADEX.
 • Ordinador amb el programa WIN LOGO instal·lat.
 • Font d'alimentació.


Material i equipament
 • Equip SADEX
 • Mòdul entrades digitals
 • Mòdul sortides digitals
 • Mòdul display de 7 segments
 • Mòdul control de motors
 • Mòdul luxòmetre
 • Sonda luxòmetre
 • Motor de cc
 • Dos finals de cursa FC1 i FC2
 • Cables conductors.


Descripció del projecte i funcionament

 • Es tracta del projecte per controlar el desplegament i el plegament d'un tendal en funció de la quantitat de lux que hi hagi. S'acciona per tant amb la sonda del luxòmetre que ens detecta la quantitat de lux.
 • El funcionament és el següent:
  • Suposem el tendal plegat. Quan el luxòmetre detecta més de 200 lux, el motor comença a girar cap a la dreta, desplegant el tendal i desconnectant-se el FC2. El display de 7 segments ens marca una d indicant que el tendal està desplegant-se. El motor es para quan el tendal arriba a la seva posició de desplegat, la qual es controla amb el final de cursa FC1 que quedarà connectat.
  • Quan el luxòmetre detecti menys de 20 lux, el motor girarà cap a l'esquerra, plegant el tendal i desconnectant-se el FC1. El display de 7 segments ens marca una p indicant que el tendal està plegant-se. El motor es pararà quan el tendal arribi a la seva posició de plegat, la qual es controla amb el final de cursa FC2 que quedarà connectat.


Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)Llista del programa de control
;tendal regulat amb luxòmetre

procediment tendal
si luxòmetre.llegit "D > 100 [desplegar]
si luxòmetre.llegit "D < 20 [plegar]
tendal
fi

procediment desplegar
si estat.entrada? "A 1 = "fals [dreta.motor "C 1 sortides "B [2 1 3 1 4 1 5 1 7 1]] [atura.motor "C 1 sortides "B [1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0] espera 1000]
tendal
fi

procediment plegar
si estat.entrada? "A 2 = "fals [esquerra.motor "C 1 sortides "B  [1 1 2 1 5 1 6 1 7 1]] [atura.motor "C 1 sortides "B [1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0] espera 1000]
tendal
fiDiagrama de flux / organigrama / GRAFCET


Esquemes / dibuixos / fotos 


Possibles millores
 • Es podria millorar el funcionament del tendal fent que aquest es pogués plegar i desplegar en funció de la velocitat del vent, utilitzant el tacòmetre del SADEX.


Qüestions / activitats d'avaluació
 • Introducció al programa WIN LOGO.
 • Introducció als elements de control.
 • Introducció als automatismes.
 • Plantejament d'un problema de la vida real per solucionar.
 • Disseny del projecte.
 • Construcció de la maqueta.
 • Fer el programa amb WIN LOGO.
 • Realització del muntatge.
 • Comprovació del funcionament.
 • Exposició a la resta del companys.
 • Valoració i conclusions.

per tornar a :
Índex de treballs