Barrera automàtica
Descripció i característiques del projecte

Data:  Juliol 2003

RESUM DEL PROJECTE APLICAT AMB EL SADEX

Autora:
Jordi Teixidó  jteixid9@pie.xtec.es  IES Escola del Treball (Lleida)
Data: 11-07-03
Nivell/cicle/crèdit:  ESO - BATXILLERAT
Temps aprox.: 


Objectiu del projecte
 • Conèixer l'equip SADEX.
 • Conèixer el llenguatge de programació WIN LOGO.
 • Introduir els elements de control.
 • Iniciar-se en l'entorn dels automatismes


Requeriments de material i equipament
 • Equip SADEX.
 • Ordinador amb el programa WIN LOGO instal·lat.
 • Motor de cc.
 • Font d'alimentació.
 • Cables conductors.
 • Bombetes de colors.
 • Barrera.


Descripció del projecte i funcionament

   
 • Es tracta del projecte d'accionament d'una barrera automàtica que s'acciona amb polsadors i detecta també la posició del vehicle sota la barrera mitjançant la llum.
 • El funcionament és el següent:
  • En arribar el vehicle, la senyalització està de color verd. Llavors cal prémer el polsador de l'entrada “P” i comença la pujada de la barrera. Mentre puja la barrera s'apaga el senyal verd i s'encén el vermell. Quan la barrera toca el final de cursa “FC2” es para a dalt. Després espera un cert temps perquè el vehicle passi. Acabat aquest temps, la barrera comença a baixar.
  • Si el vehicle roman entre la barrera més temps que el prefixat, llavors és detectat pel luxòmetre i això permet aturar el moviment de baixada de la barrera fins que el vehicle surt de la posició anterior.
  • Un cop ha baixat la barrera, aquesta arriba al final de cursa “FC1”, quedant aturada i esperant que torni a ser activada.
  • El senyal de color verd romandrà encès quan la barrera estigui alçada o baixada, mentre que quan estigui funcionant (moviment de pujada o de baixada) s'encendrà el senyal de color vermell.


Entrades/sortides (mòduls utilitzats, vies...)Llista del programa de control
proc inici
activa.sortida "b 1
pujada
fi

proc pujada
espera1.entrada "a 1
dreta.motor "c 1
desactiva.sortida "b 1
activa.sortida "b 2
espera1.entrada "a 3
atura.motor "c 1
desactiva.sortida "b 2
activa.sortida "b 1
espera 500
lux
fi

proc lux
si luxòmetre.llegit "d>100 [baixada]
lux
fi

proc baixada
esquerra.motor "c 1
desactiva.sortida "b 1
activa.sortida "b 2
espera1.entrada "a 4
atura.motor "c 1
desactiva.sortida "b 2
activa.sortida "b 1
pujada
fiDiagrama de flux / organigrama / GRAFCET

 

Possibles millores
 • Tal com hem dissenyat el programa la barrera es queda a dalt (pujada) quan hi ha un vehicle a sota, però si s'introdueix un altre vehicle mentre està baixant, aquesta no s'atura. Per tant, una possible millora seria que la barrera s'aturés i comencés a pujar de nou.


Qüestions / activitats d'avaluació
 • Introducció al programa WIN LOGO.
 • Introducció als elements de control.
 • Introducció als automatismes.
 • Plantejament d'un problema de la vida real per solucionar.
 • Disseny del projecte.
 • Construcció de la maqueta.
 • Fer el programa amb WIN LOGO.
 • Realització del muntatge.
 • Comprovació del funcionament.
 • Exposició a la resta del companys.
 • Valoració i conclusions.

per tornar a :
Índex de treballs